Konkurs fotograficzny Komisji Europejskiej

Jakie wartości UE są dla Ciebie ważne? Pokaż je na zdjęciu! Zasady: Zrób zdjęcie, na którym zaprezentujesz ważny dla Ciebie postulat z Karty praw podstawowych UE lub inspirujący cytat dotyczący Unii Europejskiej. Uwaga! Cytat musi być zapisany na Twoich rękach, ramionach lub twarzy. Do zdjęcia dołącz krótkie wyjaśnienie Twojego wyboru. (więcej…)

Zgłoszenia do Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską w dziedzinie walki z koronawirusem

EKES nagrodzi do 29 inicjatyw solidarnościowych podejmowanych w UE i w Zjednoczonym Królestwie na rzecz zwalczania COVID-19 i przeciwdziałania jego katastrofalnym skutkom

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) ogłasza konkurs na Nagrodę za Solidarność Obywatelską – jednorazowe wydarzenie na specjalny temat „Społeczeństwo obywatelskie w walce z COVID-19”, które w tym roku zastąpi sztandarową Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Nagroda za Solidarność Obywatelską uhonoruje kreatywne i skuteczne inicjatywy osób fizycznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw prywatnych, które wniosły wyjątkowy wkład w walkę z pandemią COVID-19 oraz w łagodzenie jej poważnych i wielorakich konsekwencji, a tym samym wzmocniły europejską solidarność i przyczyniły się do tworzenia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach UE. (więcej…)

Za rok w Europie

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zadało pytanie o przyszłość Europy dziennikarzom i popularnym blogerom. Opinie na temat zmian w naszym życiu wywołanych pandemią koronawirusa będzie można poznać w cyklu felietonów „Za rok w Europie”. – Naszym celem jest próba zdefiniowania „nowego” jutra, które tworzy się na naszych oczach – mówi Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. (więcej…)

Wsparcie dla polskich rolników zatwierdzone

Polski program pomocy państwa o wartości 420 mln złotych, który pozwoli na wsparcie w dla przedsiębiorstw w sektorze rolniczym dotkniętym pandemią koronawirusa, został zatwierdzony przez KE. Wsparcie w formie dotacji bezpośrednich będzie dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W sumie program ma wesprzeć 60 tys. firm. (więcej…)

Ponad 618 mln euro dla Polski

Zmiany trzech programów operacyjnych polityki spójności w Polsce zatwierdziła Komisja Europejska. Umożliwią one sfinansowanie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego koronawirusem w polskiej gospodarce i systemie opieki zdrowotnej. Beneficjentami zmian będą również nauczyciele, którzy otrzymają sprzęt do nauki on-line.

(więcej…)

Otwarty Dzień Funduszy Europejskich Miasta Kołobrzeg!

20 lipca świętowaliśmy Otwarty Dzień Funduszy Europejskich w mieście Kołobrzeg. Ulicami Kołobrzegu przeszła parada animatorów i szczudlarzy, którzy przybliżali historię Unii Europejskiej, bawiąc najmłodszych jej mieszkańców i rozdając publikacje o tematyce europejskiej. (więcej…)

Ekologiczna odbudowa gospodarki UE

UE wspiera odbudowę gospodarki we wszystkich państwach członkowskich, przekazując 2,2 mld euro na 140 kluczowych projektów transportowych. Projekty te pomogą zbudować brakujące połączenia transportowe na całym kontynencie, wesprzeć zrównoważony transport i utworzyć miejsca pracy.

(więcej…)

Pracownicy sezonowi lepiej chronieni

Komisja Europejska przedstawia dziś wytyczne w celu zapewnienia ochrony pracowników sezonowych w UE w kontekście pandemii koronawirusa. Wytyczne zawierają wskazówki dla organów krajowych, inspektoratów pracy i partnerów społecznych, aby zagwarantowali prawa, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników sezonowych oraz dopilnowali, by pracownicy ci byli świadomi swoich praw.

(więcej…)

Page 1 of 119
1 2 3 119