E-handel do poprawki

Prawie dwie trzecie witryn internetowych oferujących produkty, usługi lub treści cyfrowe, które sprawdziła KE, zawierała niejasne lub nieprawdziwe informacje na temat ceny lub warunków promocji. – Konsumenci często otrzymują informacje wprowadzające w błąd, a ceny są wyższe niż zakładali. Należy z tym skończyć – alarmuje komisarz ds. sprawiedliwości Vĕra Jourová. CZYTAJ WIĘCEJ

Dokumenty bez pieczęci

Akty urodzenia, akty małżeństwa lub zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym wydane w jednym z państw UE będą uznawane za autentyczne w innym państwie członkowskim bez poświadczającej tę autentyczność pieczęci. W całej UE w życie wchodzą przepisy zmniejszające koszty i ograniczające formalności administracyjne dla obywateli mieszkających poza swoim krajem pochodzenia. CZYTAJ WIĘCEJ

Fair play dla platform on-line

Nowe przepisy zostały opracowane z myślą o milionach MŚP. Wiele z nich nie dysponuje zasobami do negocjacji w sporach z dużymi platformami internetowymi – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska. Unijni negocjatorzy porozumieli się w sprawie regulacji, które mają zapewnić mniejszym podmiotom wyrównane szanse w relacjach biznesowych z handlowymi platformami internetowymi. CZYTAJ WIĘCEJ

Powstanie Europejski Urząd ds. Pracy

Nowa instytucja ma stać na straży sprawiedliwej mobilności pracowników w Europie. – Potrzebujemy jasnych, sprawiedliwych i możliwych do wyegzekwowania przepisów w zakresie mobilności pracowników – powiedziała Marianne Thyssen. Obecnie około 17 mln obywateli UE mieszka lub pracuje w innym państwie członkowskim – to dwa razy więcej niż dziesięć lat temu. CZYTAJ WIĘCEJ

Leki z gwarancją pochodzenia

Podrabianie leków stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w UE. Aby ograniczyć takie praktyki w życie wchodzą nowe unijne przepisy dotyczące zabezpieczeń leków na receptę sprzedawanych w UE. Zgodnie z tymi przepisami producenci będą musieli zamieszczać na opakowaniach leków na receptę dwuwymiarowy kod kreskowy oraz element uniemożliwiający naruszenie opakowania. CZYTAJ WIĘCEJ

Mowa nienawiści wycinana z sieci

Czwarta ocena unijnego kodeksu postępowania przeciwko mowie nienawiści w internecie pokazuje, że inicjatywa KE przynosi pozytywne rezultaty. Przedsiębiorstwa z branży IT rozpatrują obecnie 89 proc. zgłoszeń dotyczących treści w ciągu 24 godzin i usuwają 72 proc. komunikatów uznanych za nielegalne nawoływanie do nienawiści. Firmy powinny jednak dopracować przekazywanie informacji zwrotnych użytkownikom. CZYTAJ WIĘCEJ

Erasmus w dobie brexitu

Ze względu na ryzyko, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 30 marca bez zaakceptowania wynegocjowanego porozumienia, Komisja Europejska przyjęła ostatnią partię środków awaryjnych dotyczących Erasmus+, zasad koordynacji zabezpieczenia społecznego oraz budżetu UE. Chodzi o to, aby młodzi uczestnicy programu z Unii i Wielkiej Brytanii nie musieli przerywać pobytu za granicą. CZYTAJ WIĘCEJ

WTO: e-handel wymaga regulacji

75 państw – Unia Europejska i 47 innych członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) – postanowiło rozpocząć podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos negocjacje w celu wprowadzenia globalnych zasad dotyczących handlu elektronicznego. Chodzi o stworzenie ram prawnych, na których konsumenci i firmy będą mogli polegać oraz dzięki którym łatwiej i bezpieczniej będzie dokonywać e-transakcji. CZYTAJ WIĘCEJ

Erasmus+ integruje młodych

Padł kolejny rekord w ramach programu Erasmus+ – w 2017 r. zapewnił on wsparcie prawie 800 tys. osób, umożliwiając im naukę, szkolenie lub wolontariat za granicą. Komisja Europejska opublikowała roczne sprawozdanie, które pokazuje, że liczba osób uczestniczących w programie jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Rośnie liczba wspieranych projektów, program staje się też coraz bardziej integracyjny i międzynarodowy. CZYTAJ WIĘCEJ

Page 1 of 104
1 2 3 104