Europejski Zielony Ład

Europa stanie się do 2050 r. pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem jest największym wyzwaniem i szansą naszych czasów. Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład– ambitny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji. Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Europejski Zielony Ład może stać się nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całej inicjatywy.

Europejski Zielony Ład wytycza drogę ku uczciwej i zgodnej z zasadami sprawiedliwości społecznej transformacji. Działania zaplanowano w taki sposób, aby żadna osoba ani żaden region nie pozostały w tyle w nadchodzącym okresie wielkiej transformacji.

Bądź na bieżąco i zabierz głos

Regiony już od 25 lat doradzają Unii Europejskiej

Regiony już od 25 lat doradzają Unii Europejskiej

Lata mądrego wykorzystywania środków unijnych i pracy w oparciu o wyznaczane w Brukseli kierunki sprawiają, że regiony i miasta, to sprawdzony partner Komisji Europejskiej. Już od 25 lat Komitet Regionów, czyli europejskie samorządy doradza w rozwijaniu kontynentu. Reprezentujący Pomorze Zachodnie marszałek Olgierd Geblewicz ma w tym swój udział.

Głos w dyskusji dotyczącej uproszczenie europejskiego prawa, wezwanie do konieczności walki z dezinformacją, apele o mądrą politykę względem migrantów. To tylko niektóre z tematów jakimi w Europejskim Komitecie Regionów zajmował się w ostatnich miesiącach marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Praca ma odzwierciedlenie w pięciu opiniach, które stały się oficjalnymi wskazówkami i zaleceniami europejskich samorządów dla unijnych instytucji.

Czytaj więcej: http://www.rpo.wzp.pl/wiadomosci/regiony-juz-od-25-lat-doradzaja-unii-europejskiej

Gościno z pomocą Unii Europejskiej przystępuje do rewitalizacji

Gościno z pomocą Unii Europejskiej przystępuje do rewitalizacji. Działaniami objęte będą Gminne Centrum Ratownictwa oraz Gminne Centrum Kryzysowe - fot. Urząd Miejski w Gościnie.
Centrum ratownictwa oraz centrum kryzysowe powstanie w Gościnie. Budowa obiektu dla dwóch ważnych gminnych instytucji ma być prowadzona przez pierwsze 10 miesięcy 2020 roku. Na zaplanowane inwestycje władze gminy otrzymają prawie 4 mln zł unijnej pomocy. Fundusze pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
Gminne Centrum Ratownictwa oraz Gminne Centrum Kryzysowe powstaną w ramach jednego projektu przy ul. Jagodowej. Pierwsza placówka będzie siedzibą strażnicy OSP wyposażonej w maszt antenowy oraz podziemny zbiornik na gaz płynny. W drugiej zaś mieścić się mają służby zarządzania kryzysowego i posterunek policji z miejscem do prowadzenia działań szkoleniowych.
Koszt inwestycji prowadzonej przez władze gminy Gościno to ponad 5 mln zł. W tej kwocie prawie 4 mln zł stanowi unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. Prace mają się zakończyć do października 2020 roku.
Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

Młodzi Europejczycy stają w obronie Ziemi

Europejska Deklaracja Praw Planety i Istot Żywych, przygotowana przez uczennice i uczniów z krajów członkowskich Unii Europejskiej, została zaprezentowana 27 listopada w trakcie ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strassburgu. Polskę, w tych działaniach, reprezentowali uczniowie i uczennice klasy 6d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie (woj. dolnośląskie).

My, dzieci Europy, reprezentowane przez 310 uczniów i uczennic z 10 krajów europejskich, pod kierunkiem 27 nauczycieli, zebrane 27 listopada 2019 roku w Parlamencie Europejskim, uznając współzależność zachodzącą między człowiekiem jako gatunkiem a planetą Ziemią w obrębie tego samego ekosystemu, mając na uwadze coraz szybszą degradację różnorodności biologicznej, mórz i oceanów, gleby, powietrza oraz klimatu, przekonane o konieczności poszanowania życia na Ziemi, uważanego za niepodzielną całość we wszystkich jego przejawach, stwierdziwszy, że nadszedł czas, aby ludzie żyli w harmonii z planetą Ziemią oraz ze wszystkimi istotami żywymi, proklamujemy następujące prawa planety…

~ Preambuła Europejskiej Deklaracji Praw Planety i Istot Żywych

https://ec.europa.eu/poland/news/191220_earth_pl

Handel przynosi korzyści

Niższe ceny, większy wybór towarów i ich lepsza jakość, tworzenie nowych miejsc pracy – to korzyści, jakie Europejczycy doceniają w prowadzonej przez wspólnotę polityce handlowej. Wyniki specjalnego badania Eurobarometru opublikowanego przez Komisję Europejską pokazują, że 60 proc. obywateli UE ma poczucie, że osobiście czerpie korzyści z handlu międzynarodowego. CZYTAJ WIĘCEJ

„Gwiezdny krąg” – wyniki II etapu

Mamy ogromną przyjemność przedstawić wyniki II etapu XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny krąg”.

Wyniki II etap

WAŻNE!! W tej edycji laureatów jest 11! Zgodnie z decyzją Organizatorów dwa ostatnie miejsca ex aequo przechodzą do finału! (więcej…)

VAT prosty i efektywny

Unijny system VAT zyska większe możliwości zwalczania oszustw w sektorze handlu elektronicznego. Dzięki przepisom uzgodnionym przez państwa członkowskie organy zwalczania nadużyć finansowych uzyskają dostęp do odpowiednich danych na temat zakupów w internecie. Oszustwa związane z VAT w sektorze e-handlu szacuje się na około 5 mld euro rocznie. CZYTAJ WIĘCEJ

UE-Chiny: 100 pod ochroną!

Polska Wódka będzie chroniona w Chinach. UE i Chiny zakończyły negocjacje w sprawie dwustronnej umowy o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. Przełomowe porozumienie ma przynieść obu stronom wzajemne korzyści handlowe i zwiększyć popyt na produkty wysokiej jakości. CZYTAJ WIĘCEJ

Kutry na dorsze do wycofania

Polscy rybacy będą mogli skorzystać z pomocy finansowej dla rybaków dotkniętych skutkami zamknięcia połowów dorsza ze wschodniej części Morza Bałtyckiego. Komisja Europejska przyjęła wniosek, w którym oferuje wsparcie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Pomoc finansowa ma być przeznaczona na trwałe wycofanie z eksploatacji statków rybackich. CZYTAJ WIĘCEJ

SELFIE dla uczniów i nauczycieli

Mija rok od uruchomienia SELFIE, bezpłatnego narzędzia Komisji Europejskiej dostępnego w internecie, które pomaga szkołom ocenić i udoskonalić sposoby wykorzystywania technologii na potrzeby nauczania i uczenia się. Do tej pory z SELFIE skorzystało ponad 450 tys. uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół w 45 krajach. Oczekuje się, że do końca 2019 r. liczba ta przekroczy pół miliona. CZYTAJ WIĘCEJ

Page 1 of 112
1 2 3 112