30-te urodziny Programu Interreg

Unijny program współpracy transgranicznej Interreg obchodzi trzydzieste urodziny. Jego strategicznym celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego Unii jako całości. – Projekty Interreg to konkretne przykłady na to, że granice nie muszą stanowić przeszkody – powiedziała komisarz Elisa Ferreira.

Zapoczątkowana w 1990 r. Europejska współpraca terytorialna, znana powszechniej jako Interreg, to sztandarowy program realizowany w ramach polityki spójności. Instrument ten ustanawia ramy realizacji wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie polityki między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich. Celem nadrzędnym Europejskiej współpracy terytorialnej jest wspieranie harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego Unii jako całości. W ramach Interreg istnieją trzy typy programów: programy transgraniczne (Interreg A), transnarodowe (Interreg B) i międzyregionalne (Interreg C).

Dotychczas miało miejsce pięć następujących po sobie okresów programowania: INTERREG I (1990-1993) – INTERREG II (1994-1999) – INTERREG III (2000-2006) – INTERREG IV (2007-2013) – INTERREG V (2014-2020).

Programy współpracy w ramach Interreg obejmują cały kontynent europejski, a ich łączny budżet w okresie programowania 2014–2020 wynosi ponad 12 mld EUR, wliczając wkład UE i państw członkowskich.

Kampania związana z 30. rocznicą współpracy Interreg będzie prowadzona przez cały 2020 r. i będzie skupiać się na następujących tematach: sąsiedzi, ekologia i młodzież. W kampanii podsumujemy dotychczasowe osiągnięcia oraz rozważymy możliwe drogi rozwoju w przyszłości.

 

Konkurs dla szkół

Konkurs dla szkół

Komisja Europejska zaprasza szkoły krajów członkowskich UE do składania wniosków o „Nagrodę im. Jana Amosa Komeniusza za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej”. Do wygrania jest 28 nagród o wartości 8000 euro każda, po jednej na państwo członkowskie UE. Doceniane będą m.in. innowacyjne metody nauczania oraz dotarcie do jak największej grupy odbiorców.

Zaproszenie jest otwarte dla szkół średnich na poziomie ISCED 2 i ISCED3, założonych i mających siedzibę w Unii Europejskiej (zaproszenie nie jest skierowane do poszczególnych nauczycieli). Szkoły podstawowe mogą ubiegać się o nagrodę pod warunkiem, że wykonana praca ma lub miała miejsce w klasach 5-8.

Zgłoszenia można nadsyłać do czwartku 6 lutego 2020 r. do godz. 17.00

Celem Nagrody im. Jana Amosa Komeniusza jest zapewnienie uznania i widoczności szkół oraz nagradzanie ich i zachęcanie ich do pracy mającej:

  • pomóc uczniom, w inspirujący sposób, w zdobywaniu dogłębnej wiedzy na temat Unii Europejskiej i zrozumieniu jej historii, podstawowych wartości i celów, działań i polityki, funkcjonowania jej instytucji i procesów decyzyjnych;
  • zachęcić uczniów do krytycznego spojrzenia na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Europy, a także na korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej i wyzwania z tym związane;
  • zwiększyć motywację uczniów do uczestnictwa w procesach demokratycznych kształtujących przyszłość Unii Europejskiej, jak i ich przywiązanie do podstawowych wartości unijnych.

Nagrody zostaną przyznane szkołom, w których z powodzeniem wykorzystuje się zaangażowane podejście w celu pogłębienia wiedzy uczniów i zrozumienia przez nich Unii Europejskiej, obejmujące m.in.:

  • działania umożliwiające uczniom zdobywanie doświadczenia w zakresie współpracy europejskiej;
  • aktywne metody nauczania oparte na uczestnictwie;
  • działania, które są dobrze zintegrowane z programem nauczania i połączone z różnymi obszarami tematycznymi i innymi rodzajami zajęć szkolnych;
  • działania skierowane do szerszej społeczności szkolnej;
  • działania, które są organizowane w sposób regularny i pokazują zaangażowanie szkoły na rzecz dalszego nauczania o Unii Europejskiej w inspirujący sposób.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Europejskie Dni Morza

Szanowni Państwo,

jeśli macie w planach na ten rok od kwietnia do czerwca organizację różnego typu eventów, konferencji, konkursów, wystaw itp., z tzw. szeroko rozumianej tematyki morskiej, to możecie zgłosić swoje wydarzenie pod poniższym linkiem, jako jedno z działań Europejskich Dni Morza. Można wówczas otrzymać dla uczestników swojego wydarzenia materiały promocyjne (torby, notesy itp.). Wszystkie informacje (w języku angielskim) znajdują się pod poniższym linkiem.

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/events-in-europe

 

Konkurs „Cześć, Europo”

Już drugi raz zapraszamy szkoły podstawowe z całego kraju do wzięcia udziału w Ogólnopolski Konkurs „Cześć, Europo”, których zwycięzców czeka wyjazd do Brukseli. Zadanie konkursowe dla 2- lub 3-osobowych zespołów polega na zorganizowaniu w swojej okolicy (np. szkole, świetlicy,osiedlu) wydarzenia, które rozpowszechniałaby wiedzę o Unii Europejskiej🇪🇺

Więcej szczegółów 👉 www.czesceuropo.eu

#YesYouthCan #UniaEuropejska 🇪🇺

Obraz może zawierać: tekst „RUSZYŁY ZAPISY DO KONKURSU! REJESTRACJA SZKÓŁ OTWARTA DO DNIA 16.02 CZEŚĆ,”

 

Europejski Zielony Ład

Europa stanie się do 2050 r. pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem jest największym wyzwaniem i szansą naszych czasów. Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład– ambitny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji. Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Europejski Zielony Ład może stać się nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całej inicjatywy.

Europejski Zielony Ład wytycza drogę ku uczciwej i zgodnej z zasadami sprawiedliwości społecznej transformacji. Działania zaplanowano w taki sposób, aby żadna osoba ani żaden region nie pozostały w tyle w nadchodzącym okresie wielkiej transformacji.

Bądź na bieżąco i zabierz głos

Regiony już od 25 lat doradzają Unii Europejskiej

Regiony już od 25 lat doradzają Unii Europejskiej

Lata mądrego wykorzystywania środków unijnych i pracy w oparciu o wyznaczane w Brukseli kierunki sprawiają, że regiony i miasta, to sprawdzony partner Komisji Europejskiej. Już od 25 lat Komitet Regionów, czyli europejskie samorządy doradza w rozwijaniu kontynentu. Reprezentujący Pomorze Zachodnie marszałek Olgierd Geblewicz ma w tym swój udział.

Głos w dyskusji dotyczącej uproszczenie europejskiego prawa, wezwanie do konieczności walki z dezinformacją, apele o mądrą politykę względem migrantów. To tylko niektóre z tematów jakimi w Europejskim Komitecie Regionów zajmował się w ostatnich miesiącach marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Praca ma odzwierciedlenie w pięciu opiniach, które stały się oficjalnymi wskazówkami i zaleceniami europejskich samorządów dla unijnych instytucji.

Czytaj więcej: http://www.rpo.wzp.pl/wiadomosci/regiony-juz-od-25-lat-doradzaja-unii-europejskiej

Gościno z pomocą Unii Europejskiej przystępuje do rewitalizacji

Gościno z pomocą Unii Europejskiej przystępuje do rewitalizacji. Działaniami objęte będą Gminne Centrum Ratownictwa oraz Gminne Centrum Kryzysowe - fot. Urząd Miejski w Gościnie.
Centrum ratownictwa oraz centrum kryzysowe powstanie w Gościnie. Budowa obiektu dla dwóch ważnych gminnych instytucji ma być prowadzona przez pierwsze 10 miesięcy 2020 roku. Na zaplanowane inwestycje władze gminy otrzymają prawie 4 mln zł unijnej pomocy. Fundusze pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
Gminne Centrum Ratownictwa oraz Gminne Centrum Kryzysowe powstaną w ramach jednego projektu przy ul. Jagodowej. Pierwsza placówka będzie siedzibą strażnicy OSP wyposażonej w maszt antenowy oraz podziemny zbiornik na gaz płynny. W drugiej zaś mieścić się mają służby zarządzania kryzysowego i posterunek policji z miejscem do prowadzenia działań szkoleniowych.
Koszt inwestycji prowadzonej przez władze gminy Gościno to ponad 5 mln zł. W tej kwocie prawie 4 mln zł stanowi unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. Prace mają się zakończyć do października 2020 roku.
Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

Młodzi Europejczycy stają w obronie Ziemi

Europejska Deklaracja Praw Planety i Istot Żywych, przygotowana przez uczennice i uczniów z krajów członkowskich Unii Europejskiej, została zaprezentowana 27 listopada w trakcie ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strassburgu. Polskę, w tych działaniach, reprezentowali uczniowie i uczennice klasy 6d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie (woj. dolnośląskie).

My, dzieci Europy, reprezentowane przez 310 uczniów i uczennic z 10 krajów europejskich, pod kierunkiem 27 nauczycieli, zebrane 27 listopada 2019 roku w Parlamencie Europejskim, uznając współzależność zachodzącą między człowiekiem jako gatunkiem a planetą Ziemią w obrębie tego samego ekosystemu, mając na uwadze coraz szybszą degradację różnorodności biologicznej, mórz i oceanów, gleby, powietrza oraz klimatu, przekonane o konieczności poszanowania życia na Ziemi, uważanego za niepodzielną całość we wszystkich jego przejawach, stwierdziwszy, że nadszedł czas, aby ludzie żyli w harmonii z planetą Ziemią oraz ze wszystkimi istotami żywymi, proklamujemy następujące prawa planety…

~ Preambuła Europejskiej Deklaracji Praw Planety i Istot Żywych

https://ec.europa.eu/poland/news/191220_earth_pl

Handel przynosi korzyści

Niższe ceny, większy wybór towarów i ich lepsza jakość, tworzenie nowych miejsc pracy – to korzyści, jakie Europejczycy doceniają w prowadzonej przez wspólnotę polityce handlowej. Wyniki specjalnego badania Eurobarometru opublikowanego przez Komisję Europejską pokazują, że 60 proc. obywateli UE ma poczucie, że osobiście czerpie korzyści z handlu międzynarodowego. CZYTAJ WIĘCEJ

Page 1 of 112
1 2 3 112