Konkurs ‚Odkryjmy Europę – 5 lat Polski w Unii Europejskiej’

Z okazji obchodów pięciolecia członkowstwa Polski w UE Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg zorganizował konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Do udziału w konkursie zostały zaproszone szkoły gimnazjalne z powiatu kołobrzeskiego.

W czwartek 7 maja w siedzibie Urzędu Miasta wszystkich uczestników oraz ich opiekunów przywitał Wiceprezydent Mirosław Tessikowski. Wszyscy uczestnicy musieli zmierzyć się z testem oraz pytaniami otwartymi. Zwycięską drużyną została ekipa z Gimnazjum z Rymania, drugie miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu, zaś trzeciego miejsca reprezentacja z Gimnazjum nr 1 z Kołobrzegu. Celem konkursu była promocja wiedzy o Unii Europejskiej i integracji europejskiej wśród młodzieży szkół gimnazjalnych oraz upamiętnienie piątej rocznicy członkostwa Polski w UE.

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej (UE). Wieloletnie starania zapoczątkowane w okresie transformacji ustrojowej w 1989 r. dobiegły końca. Obecnie, pięć lat później, wiele wątpliwości zostało rozwianych. Prognozy sformułowane w dobie akcesji zweryfikowała codzienna rzeczywistość. Można dziś zmierzyć, przeanalizować i ocenić zjawiska, które jeszcze kilka lat temu były przedmiotem dywagacji, przybliżonych szacunków i spekulacji. Ekonomiści dysponują danymi pokazującymi, w jakim kierunku ewoluowała polska gospodarka po akcesji. Politolodzy śledzą aktywność przedstawicieli Polski na forach UE. Akcesja Polski do Unii Europejskiej była nie tylko wydarzeniem politycznym i gospodarczym, ale również społecznym. Ponad 38 milionów polskich obywateli uzyskało formalne obywatelstwo europejskie, a tym samym nowy – szerszy – punkt odniesienia.

Więcej informacji na temat bilansu 5-lecia członkowstwa w UE na stronie http://5lat.ukie.gov.pl/pl/raporty

Zobacz zdjęcia