5 lat Kołobrzegu w Unii Europejskiej

W piątek 22 maja Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Kołobrzegu zorganizował seminarium naukowe pt. 5 lat Kołobrzegu w Unii Europejskiej. W trakcie seminarium młodzież z kołobrzeskich szkół spotkała się z władzami uczelni, studentami, gośćmi.

Na seminarium naukowym przedstawione zostały prezentacje dot. m.in. rozwoju regionalnego w Województwie Zachodniopomorskim oraz kwestie rozwoju Euroregionu Pomerania, rozwoju lokalnego: środki z UE a Miasto Kołobrzeg (w tym problematyka gospodarczo – społeczna, problematyka rynku pracy, rozwoju turystyki). W seminarium uczestniczył również Punkt Informacyjny Europe Direct, który zaprezentował obszar swojej działalności oraz przedsięwzięcia realizowane w bieżącym roku.

Zobacz zdjęcia