Europejskie Dni Kołobrzegu

W ramach Dni Kołobrzegu, Punkt Informacyjny Europe Direct – KOŁOBRZEG przeprowadził projekt "Europejskie Dni Kołobrzegu", w trakcie imprez które odbywały się w dniach od 22-24.05.2009, konsultanci ED przeprowadzali akcję namawiającą obywateli do głosowania w Wyborach do Parlamentu Europejskiego promując jednocześnie działania Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Nasze stoisko odwiedziło kilkaset osób – dorosłym mieszkańcom miasta wręczaliśmy pocztówki oraz ulotki informacyjne nawołujące do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, kwiaty, torby zakupowe, długopisy, post-it'y, koszulki. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również publikacje dotyczące zmian klimatycznych, zwłaszcza wśród dzieci, które otrzymały książeczki na temat ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Głównym celem projektu była promocja hasła TY DECYDUJESZ, nawołującego społeczeństwo do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 oraz kwestii związanych energią oraz zmianami klimatu. Działania te wpisują się w strategię polityczną UE na 2009. Corocznie Komisja Europejska ustala strategię, w której zostają zawarte priorytety komunikacyjne na dany rok. Na 2009 roku wybrano sześć priorytetów, w tym m.in. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.; Energia i zmiany klimatyczne; 20. rocznica przemian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Rok 2009 jest przede wszystkim rokiem wyborów europejskich: wybory do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 r. dadzą obywatelom w całej UE możliwość wyrażenia swojej opinii na temat tego, w jakim kierunku Unia powinna podążać w przyszłości. Komisja uważa, że jej inicjatywy zmierzające do zwalczania zmian klimatycznych i promowania bezpieczeństwa energetycznego dobrze przysłużą się Unii. Wspólnie stanowią one praktyczny program działania na najbliższe dekady. Rok 2009 będzie rokiem ważnych rocznic – pięciolecia rozszerzenia z 2004 r. i dwudziestolecia upadku muru berlińskiego. Będzie to właściwy moment, aby uczcić sukces rozszerzenia, moment, w którym Unia Europejska może ponownie zademonstrować swoje centralne miejsce w budowie Europy pokoju, dobrobytu i solidarności. Z tej okazji Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Kołobrzegu oraz Regionalnym Centrum Kultury zapraszają w dniu 4 czerwca na happening Skok do Europy.

Zobacz zdjęcia