Święto Szkoły w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy

Z okazji święta szkoły, 30 maja Stoisko Punktu Informacyjnego Europe Direct gościło w Gimnazjum nr 3 im Zjednoczonej Europy. Stoisko Europe Direct prezentowało materiały informacyjne dotyczące działalności UE, w tym dotyczące zmian klimatycznych. Dla dorosłych uczestników festynu przygotowano materiały informacyjne dotyczące Wyborów do Parlamentu Europejskiego.