Letnie stoisko promocyjne Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg

Do końca sierpnia przed kołobrzeskim Ratuszem będzie funkcjonował Punkt Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, na którym swoje stoisko będzie prezentował również Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg ( funkcjonowanie punktu będzie uzależnione od warunków atmosferycznych). Na stosiku informacyjnym Europe Direct można wzbogacić swoją wiedzę oraz otrzymać materiały informacyjne dotyczące Unii Europejskiej.

Pracownik Europe Direct Kołobrzeg będzie informować zwłaszcza o sprawach związanych z klimatem, energią i ochroną środowiska oraz możliwościach pozyskania funduszy ze środków unijnych.

Zobacz zdjęcia