18-20 września Sprzątanie Świata

W dniach 18-20 września z okazji Sprzątania Świata – Polska 2009 pod hasłem "Pomagajmy Ziemi – codziennie" uczniowie kołobrzeskich szkół wzięli udział w akcji promowanej przez Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg oraz Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg. Celem przedsięwzięcia było promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy zaprosili dzieci i młodzież do wzięcia udziału w akcji sprzątania. Do udziału w akacji zgłosiły się w sumie 12 szkół i przedszkoli z terenu miasta.

W akcji wzięły udział m.in. najmłodsze dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3. Dzieci porządkowały ogród przedszkolny, plażę, Plac 18 Marca i teren wokół muszli koncertowej w parku nadmorskim. Wyjście w teren poprzedziły pogadanki na temat ochrony przyrody oraz bezpieczeństwa podczas sprzątania. Hasło tegorocznej akcji "Pomagajmy Ziemi – codziennie" przedszkolaki będą propagowały przez cały rok. Uczestnictwo w wydarzeniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu miało na celu porządkowanie terenu parku nadmorskiego i promowanie w ten sposób akcji sprzątania lasów. Uczniowie ze zebrali kilkadziesiąt worków ze śmieciami, wśród których przewagę stanowił papier, szkło plastik.

Zobacz zdjęcia