Wyniki konkurs ‚Języki otworzą Ci drzwi – rola języków obcych w życiu człowieka’

Z okazji Europejskiego Dnia Języków Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg zorganizował konkurs "Języki otworzą Ci drzwi – rola języków obcych w życiu człowieka" skierowany do uczniów ze szkół podstawowych. Jury konkursowe w składzie: pracownicy Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg oraz Ireneusz Szuniewicz – Plastyk miejski,

w kategorii rysunek przyznało I miejsce Krzysztofowi Marcinkowskiemu ze SP nr 5 w Kołobrzegu, laureatami pozostałych miejsc oraz wyróżnienia również zostali uczniowie SP nr 5 w Kołobrzegu – II miejsce zajęła praca Pawła Grabowskiego, III miejsce – Katarzyny Rodziewicz, wyróżnienie przyznano Lenie Szałkowskiej. W kategorii fotografia oraz prezentacja multimedialne jury nie przyznało nagród. Przy ocenie prac brano pod uwagę zgodność pracy z tematem, kreatywne podejście i osobiste ujęcie tematu jasna i logiczna struktura pracy oraz wartość artystyczną. Opiekunem wszystkich nagrodzonych uczniów w tym projekcie była Pani Karolina Willma – nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu.

Europejski Dzień Języków jest współorganizowany przez Radę Europy i Unię Europejską od 2001 roku – 26 września – uczestniczy w nim 45 państw. Dzień mający przypominać o korzyściach płynących ze znajomości wielu języków i zachęcać do nauki języków obcych – nieważne, czy po to, by łatwiej znaleźć pracę, móc porozumieć się na zagranicznym wyjeździe, poznać obcą kulturę, czy też dla samej satysfakcji z opanowania nowego języka. Celem konkursu jest promocja nauki języków obcych przez całe życie oraz pokreślenie znaczenia i roli języków obcych w życiu człowieka, pobudzanie aktywności twórczej młodzieży, umożliwienie uczestnikom prezentacji swojego talentu.

Zobacz zdjęcia