Lekcje europejskie – szkolenie ABC prowadzenia działalności gospodarczej

3 listopada 2009 roku w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się bezpłatne szkolenie „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”. Szkolenie zorganizowane w ramach działań Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta oraz Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg we współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości ze Szczecina, umożliwiło uczestnikom zapoznanie się z głównymi wymogami oraz obowiązkami wynikającymi z faktu rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w pierwszych jej miesiącach (aspekty prawne oraz ekonomiczno-rachunkowe).

Konsultanci Punktu Informacyjnego Europe Direct w ramach cyklu – Lekcje europejskie – poruszyli kwestie prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach Unii Europejskiej, zaprezentowali informacje na temat Sieci Enterprise Europe Network ( EEN) pomagającej małym i średnim przedsiębiorstwom rozwinąć swój potencjał i zdolności innowacyjne. Wśród wiadomości jakie przedstawiono zgromadzonych znalazły się również informacje na temat możliwości aplikowania o środki unijne. Jednocześnie uczestnicy szkolenia otrzymali informatory dla przedsiębiorców na temat możliwości finansowania opracowane przez Urząd Miasta w Kołobrzegu – Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg.

Szkolenie w formie aktywnych warsztatów poprowadził doradca rachunkowy i prawny, trener w dziedzinie rozpoczynania działalności gospodarczej. Z jego wiedzy skorzystało 20 uczestników szkolenia. W trakcie zajęć przedstawiciel Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości omówił możliwości finansowego wsparcia przedsiębiorców w ramach działalności Funduszu Pożyczkowego „Pomeranus”. W trakcie szkolenia pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta przedstawili działania Urzędu Miasta skierowane do przedsiębiorców, które wynikają z realizacji Programu Operacyjnego Przedsiębiorczy Kołobrzeg. Jednym z zadań operacyjnych ww programu jest Promowanie przedsiębiorczości m.in. poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych przedsiębiorców.

Rok 2009 został ogłoszony przez Unię Europejką Rokiem Kreatywności i Innowacji. Kreatywność jest siłą napędową innowacji i głównym czynnikiem rozwoju kompetencji związanych m.in. z przedsiębiorczością. Kreatywność i innowacje tkwią w każdym człowieku, obecna jest we wszystkich działaniach podejmowanych przez ludzi. Aby bardziej świadomie wykorzystać swój potencjał twórczy musimy nauczyć się używać odpowiednich narzędzi, które daje nam właściwa edukacja. I właśnie w celu efektywniejszego promowania kreatywności i innowacyjnych rozwiązań w różnych sferach życia, Komisja Europejska ogłosiła 2009 rok Europejskim Rokiem Kreatywności I Innowacji. www.innowacje2009.pl

Zobacz zdjęcia