10-lecie Amazonek

Dnia 8 maja 2010r.w Sali koncertowej Regionalnego Centrum Kultury przy ul. Solnej 1 w Kołobrzegu odbyła się uroczystość jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Amazonek w Kołobrzegu. Współorganizatorem tej uroczystości był Punkt Informacji Europe Direct, który włączył się w działania, realizując hasło: Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu działa bardzo prężnie od 10 lat, pozyskując wsparcie od władz miasta, powiatu i województwa. Podczas jubileuszu obecny był Prezydent Miasta Janusz Gromek, Starosta Kołobrzeski Artur Mackiewicz, przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Romana Tyszkiewicz za ogrom pracy włożonej na rzecz Federacji i Stowarzyszenia, a tak naprawdę pracy na rzecz dotkniętych chorobą nowotworową kobiet, została wyróżniona przez Prezydenta miasta Kołobrzegu "Kołobrzeskim konikiem", który wyróżnia nieliczne osoby bardzo zasłużone dla miasta. Od początku powołania Stowarzyszenie miało dwóch prezesów, pierwszy – Romana Tyszkiewicz, która ma status honorowego Prezesa oraz obecny Prezes – Irena Klimek. Do aktywnego zespołu pracującego społecznie na rzecz kobiet dołączyły: Maria Grzyb, Anna Jagodzińska, Anna Krupińska, śp. Alicja Lis, śp. Krystyna Miszewska, Anna Milkiewicz, Krystyna Roganowska, Krystyna Trojanowska, Elżbieta Wojewoda. Stowarzyszenie obecnie skupia 62 kobiety dotknięte chorobą nowotworową.

Zaproszone zostały amazonki z całego województwa. Dokonano przeglądu wydarzeń z okresu 10 lat istnienia Stowarzyszenia, wręczono odznaki "Kryształowego łuku", składano wiele serdecznych życzeń na dalsze lata działalności. Amazonki w Kołobrzegu mają wielki wkład w pomaganie kobietom dotkniętym chorobą nowotworową, w przezwyciężaniu ich wykluczeniu z życia społecznego. Dlatego, realizując priorytety Komisji Europejskiej, punkt Europe Direct włączył się w zorganizowanie uroczystości, podczas której została pokazana prezentacja multimedialna pt. : "Europa dla kobiet".

Zobacz zdjęcia