Konkurs „Portret Ziemi”

Z okazji Europejskiego Dnia Ziemi Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg zorganizował konkurs "Portret Ziemi" skierowany do uczniów ze szkół podstawowych. Na konkurs plastyczny wpłynęło 117 prac, w tym 103 w kategorii klas I-III oraz 14 prac w kategorii klas IV-VI. Jury konkursowe w składzie: Dariusz Kaleta – Kierownik Działu Wystawienniczego Galeria Sztuki Współczesnej, Beata Bełdzikowska – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz pracownicy Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg: Lidia Szyper-Machowska, Jolanta Milewska oraz Piotr Cieszczyk przyznało nagrody:

 • w kategorii – szkoły podstawowe klasy I-III
  • I miejsce – Oliwia Kądziołka: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu klasa II d
  • II miejsce – Wiktoria Burdajewicz: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu klasa I b
  • III miejsce – Marta Daśko: Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu klasa III a
 • w kategorii wiekowej – szkoły podstawowe klasy IV-VI
  • I miejsce – Klara Woszczak: Zespół Szkół w Siemyślu, klasa IV
  • II miejsce – Jagoda Andrzejak: Zespół Szkół w Siemyślu, klasa IV
  • III miejsce – Nikola Kowalewska: Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu, klasa V d
 • wyróżnienia:
  • Julia Szczeglik- Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu klasa II d
  • Paulina Sikora – Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu klasa III
  • Natalka Chudoba – Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu klasa Ib

Przy ocenie prac brano pod uwagę zgodność pracy z tematem, kreatywne podejście i osobiste ujęcie tematu, jasną i logiczną strukturę pracy oraz wartość artystyczną. Opiekunem nagrodzonych oraz wyróżnionych uczniów w poszczególnych szkołach byli: w SP nr 4 Marzena Krawiec, Katarzyna Okoń oraz Zofia Czaplicka, w SP nr 3 Iwona Łyskawa, w SP nr 9 Justyna Dudek, w ZS w Siemyślu Dobromiła Ściesińska-Andrzejak. Światowy Dzień Ziemi – to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Celem konkursu było zwracanie uwagi na zagrożenia środowiska naturalnego, promowanie zachowań proekologicznych, pobudzanie aktywności twórczej młodzieży, umożliwienie uczestnikom prezentacji swojego talentu. Konkurs miał również na celu podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego, zachęcanie do troski o otaczające środowisko, tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Wręczenie nagród odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg dnia 11 maja 2010r.

Zobacz zdjęcia