Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady!

Bioróżnorodność – do niej należymy od niej zależymy. Pod takim hasłem Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg w środę 22.09.2010 zorganizował na Bulwarze im. Marynarzy Polskich nad Parsętą happening. Przewodnim tematem happeningu była kwestia bioróżnorodności – to przyroda we wszystkich jej formach. Happening był zorganizowany przede wszystkim dla dzieci z kołobrzeskich przedszkoli. Na miejsce spotkania przybyło około 150 dzieci. Celem tej kampanii było uświadomienie najmłodszym, że wszyscy jesteśmy powiązani z różnorodnością biologiczną, i im bardziej będzie naruszona różnorodność biologiczna, tym większe problemy czekać nas będą w przyszłości.

Podczas imprezy, dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych, tworzyły rysunki związane z przyrodą oraz życiem na ziemi, powstał szlak i łańcuch bioróżnorodności. Pod koniec zajęć organizatorzy imprezy wręczyli wychowawcom grup przedszkolnych nagrody dla dzieci. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w tej akcji, powstały piękne i twórcze prace. Na stoisku informacyjnym Europe Direct Kołobrzeg dostępne były także ulotki o tematyce związanej z różnorodnością biologiczną, zmianami klimatycznymi oraz ochroną środowiska.

"Różnorodność biologiczna jest życiem, Twoje życie jest różnorodnością biologiczną i różnorodność biologiczna jest Tobą ". D. Łańczak.

Zobacz zdjęcia