Konkurs „Jesienne Drzewko”

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłosił konkurs dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Kołobrzeg. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne np. grafika, rysunek, malarstwo, wyklejanka, kolaż itp. (forma płaska) przedstawiające "Jesienne drzewko".

Konkurs trwa od 01 września do 10 października 2010r. Oficjalne wręczenie nagród i podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 29 października 2010 r. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na piękno drzew i krzewów oraz uświadomienie im, jak
są dla nas ważne, że trzeba je chronić i pielęgnować, a w żadnym razie nie należy ich niszczyć. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz w Wydziale Komunalnym przy ul. Ratuszowej 12 pok. 16. Współorganizatorem konkursu jest Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg – konkurs jest współfinansowany przez UE w ramach dotacji Komisji Europejskiej dla punktów informacji publicznej "Sieć informacyjna Europe Direct" w latach 2009-2012.

Celem konkursu jest:

  • uwrażliwienie dzieci na piękno drzew i krzewów
  • zwrócenie uwagi na konieczność ochrony drzewostanu
  • podkreślenie znaczenia bioróżnorodności biologicznej i roli drzew w jej tworzeniu
  • promocja zachowania szaty bioróżnorodności roślinnej w mieście Kołobrzeg.

Rozstrzygnięcie konkursu.