Szkolenie – Przygotowanie Biznesplanu

W dniu 11 października 2010 roku w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w dużej sali konferencyjnej odbyło się bezpłatne szkolenie zatytułowane „Przygotowanie Biznesplanu”. W szkoleniu uczestniczyło 32 osoby, szkolenie prowadził pan Piotr Sylwestrzak. Organizatorem szkolenia był Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kołobrzeg, Punkt Informacyjny Europe-Direct Kołobrzeg oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Szkolenie adresowane było do przedsiębiorców i osób chcących otworzyć własną firmę. Celem szkolenia było uświadomienie przedsiębiorcom że, Biznesplan jest niezbędnym narzędziem do osiągnięcia sukcesu firmy oraz uzyskania zewnętrznego finansowania. Wykładowca posługiwał się przykładami z codziennego życia a ćwiczenia odbywały się w małych grupach.

W trakcie szkolenia uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi:

 • jak stworzyć własny biznesplan
 • o roli i funkcji biznesplanu
 • o informacjach wymaganych w Biznesplanie m.in.:
  • analiza SWOT
  • prognoza sprzedaży
  • cena, promocja i dystrybucja
  • budowa planu finansowego

Zobacz zdjęcia