XXIII Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Punkt Informacyjny Europe Direct we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizował obchody XXIII Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Na terenie przy MOPS licznie zgromadzili się potrzebujący, najbiedniejsi mieszkańcy Kołobrzegu i okolic. Wszyscy otrzymali paczki żywnościowe, a także środki czystości i ubrania. Serwowano również ciepłe posiłki a także ciasta, drożdżówki oraz smalec z ogórkami. Dziękujemy wszystkim, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia.

Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Prawie 84 milionów Europejczyków zagrożonych jest ubóstwem, co oznacza, że codziennie zmagają się z niepewnością i brakuje im środków na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb. Życie w ubóstwie jest przyczyną wielu problemów, począwszy od braku środków finansowych na zakup żywności i odzieży, a skończywszy na złych warunkach mieszkaniowych, a nawet braku dachu nad głową. Ubóstwo ogranicza również możliwość dokonania swobodnego wyboru dotyczącego stylu życia, co może prowadzić do wykluczenia społecznego. Unia Europejska zainspirowana zasadą solidarności stanowiącą podwaliny jej struktur, połączyła swe siły z państwami członkowskimi i ogłosiła rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Podstawowe cele Roku to zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zwiększenie zaangażowania politycznego Unii Europejskiej i państw członkowskich w walkę z tymi problemami.

Podstawowym zadaniem Roku 2010 jest zwrócenie uwagi na problemy i obawy ludzi, którzy zmagają się z problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zainspirowanie wszystkich obywateli Europy oraz partnerów społecznych, aby zaangażowali się w walkę z tym poważnym problemem. Zadaniem Europejskiego Roku jest również walka ze stereotypami i zbiorową percepcją ubóstwa. Opierając się na unijnych zasadach solidarności i partnerstwa, Rok 2010 nawołuje do zdecydowanej walki z przyczynami ubóstwa, aby wszyscy członkowie społeczeństwa mogli odgrywać w nim pełną i aktywną rolę. Jak wynika z danych przedstawionych na X Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej, w skrajnym ubóstwie w Polsce żyje 2,1 mln osób, a najbardziej zagrożone ubóstwem są osoby słabiej wykształcone, dzieci i młodzież

Zobacz zdjęcia