Osoby, którym wędruje się trochę trudniej

Dnia 15 listopada 2010 roku o godzinie 17:00 w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu odbył się wernisaż z okazji Plenerowego Spotkania Malarskiego "Osóby, którym wędruje się trochę trudniej". W październiku tego roku w Galerii Sztuki Współczesnej również w Kołobrzegu odbył się plener malarski "Moje miasto jesienią", w którym uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli z różnym stopniem niepełnosprawności z ośrodków i szkół kołobrzeskich. Efektem pleneru była właśnie przedmiotowa wystawa prac.

Uczestnicy:

  • Przedszkole Miejskie nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Kołobrzegu
  • Przedszkole Integracyjne nr 6 w Kołobrzegu
  • Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Autyzmem
  • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Kołobrzegu
  • Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Kołobrzegu
  • SOSW “Okruszek" Kołobrzeg
  • Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zespole Szkół Mechanicznych w Kołobrzegu
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu
  • Dom Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Współrealizatorami przedsięwzięcia był Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – KOŁOBRZEG oraz Psychoterapeuta Pani Małgorzata Szmidt – pomysłodawczyni oraz organizatorka Pierwszego Plenerowego Spotkania Malarskiego "Osób, którym wędruje się trochę trudniej". Organizacja przedsięwzięcia miała na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem wykluczenia społecznego poprzez rozpowszechnianie wśród społeczeństwa pierwszej tego typu imprezy kulturalnej w mieście Kołobrzeg. Podjęcie działań, aby osoby z upośledzeniem umysłowym w przyszłości prezentowały nie tylko swoje umiejętności plastyczne, ale również taneczne i recytatorskie, a terapeuci z różnych placówek na takich spotkaniach wymieniali się swoimi doświadczeniami pracy z osobami upośledzonymi.

Zobacz zdjęcia