10 mln osób z Europass

Już ponad 10 milionów ludzi szukających pracy korzysta z internetowego formularza życiorysu "Europass". Jest on dostępny w 26 językach i pomaga zaprezentować swoją wiedzę i kwalifikacje pracodawcom w całej Europie i poza jej granicami w sposób przyjazny dla użytkowników. Prawie połowa użytkowników Europass to osoby poniżej 25 lat.

Uruchomiony w 2005 r. Europass był początkowo adresowany do młodych ludzi szukających pracy i możliwości rozwoju za granicą; osoby takie wciąż stanowią główną grupę użytkowników. Prawie połowa użytkowników ma poniżej 25 lat; jedna trzecia wcześniej nie pracowała, a tylko niewielka część ma ponadpięcioletnie doświadczenie zawodowe. Z informacji zwrotnych jasno wynika jednak, że coraz więcej osób korzysta z formularza Europass CV, szukając pracy nie tylko za granicą, lecz także we własnym kraju.

Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/polska/news/101203_10_mln_osob_z_europass_pl.htm


10 mln osób z Europass

Już ponad 10 milionów ludzi szukających pracy korzysta z internetowego formularza życiorysu "Europass". Jest on dostępny w 26 językach i pomaga zaprezentować swoją wiedzę i kwalifikacje pracodawcom w całej Europie i poza jej granicami w sposób przyjazny dla użytkowników. Prawie połowa użytkowników Europass to osoby poniżej 25 lat.

(więcej…)