Aktywna i zdrowa starość

Lepsza jakość życia, skuteczna opieka zdrowotna, prewencja, wczesna diagnostyka i leczenie, technologie wspomagające dla osób starszych – to przedmiot konsultacji, jakie właśnie ruszyły w ramach "Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu". – Ludzie żyją coraz dłużej i powinni móc żyć w możliwie aktywny i niezależny sposób – mówi komisarz Neelie Kroes.

Komisja Europejska pragnie poznać opinie organizacji publicznych i prywatnych, firm oraz obywateli na temat tego, jak Europa może zwiększyć innowacyjność, aby sprostać wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa w Europie, a w szczególności na temat pilotażowego europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji (EPI) sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/polska/news/101126_zdrowa_starosc_pl.htm

Aktywna i zdrowa starość

Lepsza jakość życia, skuteczna opieka zdrowotna, prewencja, wczesna diagnostyka i leczenie, technologie wspomagające dla osób starszych – to przedmiot konsultacji, jakie właśnie ruszyły w ramach "Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu". – Ludzie żyją coraz dłużej i powinni móc żyć w możliwie aktywny i niezależny sposób – mówi komisarz Neelie Kroes.

(więcej…)