Kryzys mija, ale powoli

Europejska gospodarka zaczyna się rozpędzać – jesienna prognoza przygotowana dla KE zakłada, że w latach 2010-11 PKB w Unii ma średnio wzrosnąć o około 1,75 proc., a w kolejnym roku – nawet o 2 proc. Prognoza dla Polski jest ponad dwukrotnie wyższa. – Cieszy mnie perspektywa poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia, która ma wreszcie nastąpić w Europie w przyszłym roku – podkreślił komisarz Olli Rehn.

Wraz ze wzmocnieniem koniunktury gospodarczej w UE, w perspektywie czasowej uwzględnionej w prognozie spodziewana jest powolna poprawa zarówno na rynku pracy, jak i sytuacji budżetowej. W 2012 roku prognozowany jest spadek bezrobocia do poziomu około 9 proc., przy zmniejszeniu się deficytu publicznego do 4,25 proc. PKB. Sytuacja w poszczególnych państwa członkowskich będzie jednakże zróżnicowana.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/polska/news/101129_kryzys_mija_ale_powoli_pl.htm

Kryzys mija, ale powoli

Europejska gospodarka zaczyna się rozpędzać – jesienna prognoza przygotowana dla KE zakłada, że w latach 2010-11 PKB w Unii ma średnio wzrosnąć o około 1,75 proc., a w kolejnym roku – nawet o 2 proc. Prognoza dla Polski jest ponad dwukrotnie wyższa. – Cieszy mnie perspektywa poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia, która ma wreszcie nastąpić w Europie w przyszłym roku – podkreślił komisarz Olli Rehn.

(więcej…)