Technologie pomogą starszym

Roboty wykonujące prace domowe i pomagające w kontakcie z otoczeniem, inteligentne domy, które reagują na ruchy i zachowanie mieszkańców – to projekty w ramach programu na rzecz nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym.


KE właśnie przedstawiła sprawozdanie na temat jego postępów. – Technologie informacyjno-komunikacyjne są niezbędne do poprawy jakości życia coraz liczniejszej w Europie grupy osób starszych – mówi komisarz Neelie Kroes.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/polska/news/101216_technologie_pomoga_starszym_pl.htm

Technologie pomogą starszym

Roboty wykonujące prace domowe i pomagające w kontakcie z otoczeniem, inteligentne domy, które reagują na ruchy i zachowanie mieszkańców – to projekty w ramach programu na rzecz nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym.

(więcej…)