2011 – Europejski Rok Wolontariatu

Co roku 100 milionów Europejczyków poświęca swój czas i wiedzę, pomagając potrzebującym i dając coś od siebie społecznościom, w których żyją. Emerytowany nauczyciel sztuki prowadzi wykłady w muzeum, licealista w szpitalu czyta książki chorym dzieciom, były piłkarz trenuje zawodników klubu z sąsiedztwa. Aby podkreślić te wysiłki i zachęcić innych do ich podejmowania, Komisja Europejska ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.

Hasło promujące Europejski Rok Wolontariatu:

„Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat i siebie!”

Aby podkreślić znaczenie pracy wolontariuszy, zachęcić innych do podjęcia działalności wolontariackiej oraz odpowiedzieć na stojące przed nimi wyzwania, wyznaczono cztery główne cele roku 2011 jako Europejskiego Roku Wolontariatu:

  • zmniejszenie barier dla wolontariatu w UE;
  • mobilizacja organizacji wolontariuszy i poprawa jakości wolontariatu;
  • wynagradzanie i uznawanie działań wolontariackich;
  • szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu wolontariatu.

Aby zrealizować wspomniane cele, Komisja będzie zachęcać do wymiany dobrych praktyk między władzami a organizacjami wolontariackimi państw członkowskich. Nacisk zostanie położony na szkolenie wolontariuszy, akredytację i zapewnienie jakości, a także sprawne i skuteczne dopasowanie umiejętności potencjalnych wolontariuszy do potrzeb wolontariackich. Komisja będzie zachęcać do łączenia się w nowe sieci współpracy ogólnoeuropejskiej mające na celu promowanie wymiany transgranicznej i synergii między organizacjami wolontariuszy a innymi sektorami, zwłaszcza przedsiębiorstwami. Dodatkowe informacje Oficjalna strona Europejskiego Roku Wolontariatu: www.europa.eu/volunteering