Leczenie za granicą

Chory na cukrzycę Niemiec zabiera do Włoch dodatkowe recepty, ale czy apteka je przyjmie? Portugalczyk przechodzi w Hiszpanii operacji usunięcie zaćmy, ale nie wie czy otrzyma zwrot kosztów? Parlament Europejski poprał przyjęcie dyrektywy w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. – Doprecyzowano w niej prawa obywateli do świadczeń zdrowotnych na terenie całej UE oraz do zwrotu kosztów leczenia – podkreśla komisarz John Dalli.

Nowo przyjęte unijne przepisy doprecyzowują prawa pacjentów do wysokiej jakości bezpiecznych świadczeń zdrowotnych w całej UE oraz do zwrotu kosztów takiego leczenia. Pacjenci, którzy korzystają z opieki zdrowotnej w innym państwie UE, będą traktowani tak samo, jak obywatele tego kraju. Nowe prawo będzie dla unijnych pacjentów korzystne pod wieloma względami. Ułatwi ono krajowym organom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia ściślejszą współpracę i wymianę informacji na temat standardów jakości i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej. Pomoże też pacjentom wymagającym wysokospecjalistycznych świadczeń, na przykład rozpoznania lub leczenia rzadkiej choroby. Nowe przepisy wspierają również rozwój europejskich sieci referencyjnych łączących, na zasadzie dobrowolności, specjalistyczne ośrodki, które cieszą się już uznaniem w Europie. Eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia z całej Europy będą mogli wymieniać się najlepszymi praktykami w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz określać najwyższe standardy jakości. Kiedy wejdą w życie omawiane przepisy? Rządy państw członkowskich mają 30 miesięcy na włączenie tych przepisów do prawa krajowego. Więcej na ten temat: http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_pl.htm