Konsultacje: Praca w UE

Trwają publiczne konsultacje dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych obywateli UE we wszystkich krajach wspólnoty. Ich efektem ma być nowelizacja dyrektywy z 2005 r. Chodzi o ułatwienia dla tych profesjonalistów, którzy chcieliby pracować w innym kraju Unii, a także wspólne standardy w systemach kształcenia, co dawałoby absolwentom większe szanse na znalezienie zatrudnienia w ramach jednolitego rynku.

Dyrektywa 2005/36/WE miała umożliwić specjalistom pełne wykorzystanie potencjału jednolitego rynku w znalezieniu pracy lub rozszerzanie swojej działalności w innym państwie członkowskim. Nowelizacja jest jednym z działań określonych w ramach ustawy dotyczącej jednolitego rynku przyjętej w październiku 2010 r. (IP/10/1390), na temat funkcjonowania dyrektywy KE przygotowała też raporty (IP/10/1367). Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w sprawozdaniu i w formie "zielonej księgi" jesienią 2011 r. Komisja przedstawi wniosek dotyczący modernizacji dyrektywy w 2012 roku. Zainteresowani są zaproszeni do nadesłania odpowiedzi do 15 marca 2011 r. Publiczne przesłuchanie zaplanowano na 21 lutego 2011 roku. Dyrektywa o kwalifikacjach zawodowych obejmuje ponad 800 zawodów, które – zgodnie z regulacjami krajów członkowskich – mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy pewne kwalifikacje zawodowe zostały nabyte. Wielu pracowników w sektorze zdrowia i architektów może korzystać z automatycznego uznania ich kwalifikacji na podstawie harmonizacji odpowiednich warunków kształcenia w całej UE. Zainteresowani są proszeni o nadesłanie odpowiedzi do dnia 15 marca 2011 r., zaś publiczne przesłuchanie zaplanowano na 21 lutego 2011 roku. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie: http://www.ec.europa.eu/internal_market/qualifications/evaluation_en.htm