Szkolenie – Przygotowanie Biznesplanu

W dniu 19 stycznia 2011 roku w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w dużej sali konferencyjnej odbyło się bezpłatne szkolenie „Przygotowanie Biznesplanu”. Temat szkolenia został powtórzony w nowym roku na potrzeby przedsiębiorców. W szkoleniu uczestniczyło 27 osób, szkolenie prowadził pan Piotr Sylwestrzak. Współorganizatorem szkolenia był Punkt Informacyjny Europe-Direct – Wydział Rozwoju Miasta i Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Szkolenie adresowane było do właścicieli mikro i małych firm oraz wszystkich tych, którzy chcieli wiedzieć jak przygotować profesjonalny biznesplan. Szkolenie prowadził Pan Piotr Sylwestrzak – doradca biznesu, wykładowca PFP. Na spotkaniu uczestnicy otrzymali komplet materiałów i pomocy szkoleniowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi:

 • jak stworzyć własny biznesplan
 • o roli i funkcji biznesplanu
 • o informacjach wymaganych w Biznesplanie m.in.:
  • analiza SWOT
  • prognoza sprzedaży
  • cena, promocja i dystrybucja
  • budowa planu finansowego

Zobacz zdjęcia