Moda na wolontariat

Chcesz zostać wolontariuszem, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Chcesz mieć u siebie w firmie wolontariusza, ale nie masz pojęcia gdzie go znaleźć? Czy wolontariat jest w Polsce popularny? Co oferuje wolontariat europejski? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w specjalnym dodatku do tygodnika "Przekrój", który powstał we współpracy z Komisją Europejską w Polsce i Centrum Wolontariatu.

Zobacz http://www.przekroj.pl/wolontariat.html jak wygląda specjalny dodatek przygotowany przez dziennikarzy tygodnika "Przekrój", przy współpracy Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum Wolontariatu.

Rok Wolontariatu jest rokiem szczególnego uwypuklenia i promocji setek działań i projektów. Na poziomie UE będą do nich należeć:

EYV2011 Tour: wolontariusze będą przez rok podróżować po krajach UE, prezentując swoją pracę oraz spotykając się z politykami i przedstawicielami społeczeństwa na każdym etapie tej podróży;

EYV Relay: 27 sprawozdawców-wolontariuszy („przekaźników”) będzie śledzić pracę 54 organizacji wolontariackich i sporządzać przeznaczone do emisji w mediach sprawozdania w formie akustycznej, wizyjnej lub pisemnej. Pod koniec roku z połączonych sprawozdań powstanie dokument, jakości emisyjnej, na temat Europejskiego Roku i odbytej w jego ramach podróży; cztery konferencje tematyczne w 2011 r., mające na celu uwypuklenie kluczowych kwestii związanych z wolontariatem: 8 stycznia w Budapeszcie: konferencja poświęcona uznawaniu wolontariatu; w maju/czerwcu: konferencja dotycząca wynagrodzenia wysiłków wolontariuszy i ich cennego wkładu; w październiku: konferencja na temat mobilizacji organizacji wolontariuszy; w grudniu: konferencja podsumowująca na temat przyszłych wyzwań.

Komisja ściśle współpracuje z „Sojuszem" (ang. Alliance) organizacji wolontariackich, Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, Komitetem Regionów, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Radą Europy i Programem Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych.

Dodatkowe informacje

Oficjalna strona Europejskiego Roku Wolontariatu: http://www.europa.eu/volunteering

Strona Alliance:http://www.eyv2011.eu