Liderzy zrónoważonego rozwoju

Magazyn Forbes oraz firma doradcza PwC zapraszają do udziału w konkursie „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”. Mogą nimi zostać przedsiębiorstwa działające w Polsce, którym udało się wdrożyć działania, stworzyć produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, a z drugiej – przyczyniają się do sukcesu biznesowego. Patronem konkursu jest Komisja Europejska w Polsce.


Najlepsze z praktyk na polskim rynku wyłoni Kapituła ekspertów do spraw zrównoważonego rozwoju. Działania firm będą oceniane w wybranych obszarach (np. sprzedaż, produkcja, logistyka, zakupy) pod względem ich wpływu społecznego lub środowiskowego oraz jednoczesnych korzyści biznesowych (np. finansowych, operacyjnych, wizerunkowych).

Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Warunkiem jest zgłoszenie projektu biznesowego – na formularzu dostępnym na stroniehttp://forbes.pl – do 11 kwietnia 2011roku.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione w raporcie „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”, który ukaże się w lipcowym numerze Forbesa. Zostaną w nim opisane największe wyzwania i szanse biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem – w podziale na wybrane branże oraz obszary działalności przedsiębiorstw.
Na podstawie wszystkich przesłanych praktyk powstanie Barometr Zrównoważonego Rozwoju umożliwiający porównanie i zilustrowanie zrównoważonych praktyk w polskim biznesie.

Informacje na temat raportu i konkursu: Magdalena Krukowska, Forbes,

e-mail: magdalena.krukowska@axelspringer.pl, tel. (22) 232 11 71

Informacje na temat metodologii oraz formularza konkursowego: Łukasz Makuch, PwC, e-mail: lukasz.makuch@pl.pwc.com