Spotkanie sieci Punktów Informacyjnych Europe Direct w Polsce

Jakie znaczenie ma polskie przewodnictwo w Radzie UE czyli tzw. prezydencja? Jak w Polsce promować wolontariat? To tylko niektóre tematy, jakie poruszano podczas spotkania przedstawicieli Sieci Informacyjnej Europe Direct, które odbyło się w Krakowie. W warsztatach uczestniczyło prawie 40 konsultantów z całej Polski.

W dniach 2-4 marca konsultanci Europe Direct wymieniali swoje doświadczenia podczas spotkania, którego gospodarzem był Punkt Informacyjny w Krakowie, prowadzony przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Ponieważ obecny rok został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu, na spotkaniu dyskutowano m.in. jak aktywnie promować tego typu działalność. Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem zaangażowania obywateli w wolontariat.

Z relacji uczestników wynika, że osoby zgłaszające się do punktów Europe Direct najczęściej pytają o możliwości skorzystania ze środków unijnych np. na działalność gospodarczą lub doskonalenie zawodowe. Wiele pytań dotyczy też możliwości podejmowania pracy lub studiowania w innym kraju UE oraz różnych aspektów prezydencji, czyli polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

3 marca gośćmi spotkania w Krakowie były przedstawicielki Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Maja Żywioł oraz Magdalena Piecuch z departamentu zajmującego się przygotowaniem do prezydencji. Przedstawicielki MSZ przedstawiły plan przygotowań, akcji komunikacyjnych i obszary priorytetowe prezydencji. Wśród tych ostatnich znalazły się sprawy związane z rynkiem wewnętrznym, polityką wschodnią (Partnerstwo Wschodnie), polityką energetyczną i obronną. Jednym z priorytetów polskiego przewodnictwa będzie także kwestia wypracowania kolejnej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje o prezydencji:

Prezydencja w Radzie UE to rotacyjne przewodnictwo w UE pełnione kolejno przez Państwa Członkowskie przez sześć miesięcy. Polska będzie sprawować przewodnictwo w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r. Będzie czwartym z "nowych" państw członkowskich Unii Europejskiej, które będzie sprawowało prezydencję (po Słowenii, Czechach i Węgrzech). Polska jest pierwszym krajem obejmującym prezydencję w ramach trio: Polska-Dania-Cypr.

Strona poświęcona polskiej prezydencji:

http://www.prezydencjaue.gov.pl

Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/ed/110303_24_punkty_w_calej_polsce_pl.htm