Zjednoczona w różnorodności czyli mój region w Unii Europejskiej – konkurs plastyczny

Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg – Urząd Miasta Kołobrzeg  ogłasza  konkurs „Zjednoczona w różnorodności czyli mój region w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest promowanie wśród jego uczestników wrażliwości artystycznej oraz znajomości kultury, teraźniejszości i historii regionu zamieszkania w nawiązaniu do motta Unii Europejskiej „Zjednoczeni w różnorodności”. Konkurs ma również na celu pobudzanie aktywności twórczej młodzieży, umożliwienie uczestnikom prezentacji swojego talentu, kształtowanie świadomości europejskiej wśród uczniów.

 

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest uczniów szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Konkurs ma charakter indywidualny.
 

 

 
Jak zgłosić się do konkursu?

Zadaniem uczestników jest sporządzenie prac będących wypowiedzią artystyczną uczestnika konkursu na temat specyfiki danego regionu. Mogą przedstawiać regionalne stroje, zwyczaje, kulturę i wszystko to, co wyróżnia dany region spośród innych.

Prace oraz {filelink=27}  należy nadsyłać do 31  maja 2011r.. na adres:

                  Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg
                              Urząd Miasta Kołobrzeg
                                   ul. Ratuszowa 13
                                   78-100 Kołobrzeg

       z dopiskiem „Zjednoczona w różnorodności czyli mój region w Unii Europejskiej”

 
Co można wygrać?

 

Najlepsze prace zostaną wybrane przez jury złożone z przedstawicieli Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg. Lista laureatów zostanie ogłoszona 15 czerwca 2010 roku. Zwycięzca otrzyma aparat fotograficzny. Laureaci 2. i 3. miejsca  oraz wyróżnieni otrzymają zestaw pomocy naukowych oraz upominków.
 

Gdzie szukać informacji o konkursie?
 

Przede wszystkim  w  {filelink=26}

 

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: europe-direct@kolobrzeg.eu 

Organizatorem konkursu „Zjednoczona w różnorodności czyli mój region w Unii Europejskiej” jest Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg.