Żyjąca planeta – konkurs z okazji Dnia Ziemi

22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. To nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Z tej okazji Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg organizuje konkurs „Żyjąca Planeta”.

Celem konkursu jest zwracanie uwagi na zagrożenia środowiska naturalnego, promowanie zachowań proekologicznych, pobudzanie aktywności twórczej młodzieży, umożliwienie uczestnikom prezentacji swojego talentu. Konkurs ma również na celu podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest uczniów szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Konkurs ma charakter indywidualny.

Jak zgłosić się do konkursu?

Zadaniem uczestników jest sporządzenie prac będących wypowiedzią artystyczną uczestnika konkursu na temat otaczającej go przyrody – świata roślin i zwierząt, wody i gór oraz nawiązanie w pracach do akcji Dzień Ziemi.

Prace oraz {filelink=29} należy nadsyłać do 14  kwietnia 2011 r.. na adres:

Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
z dopiskiem „Żyjąca Planeta”.

 

Co można wygrać?

Najlepsze prace zostaną wybrane przez jury złożone z przedstawicieli Punktu Informacyjnego Europe Direct. Lista laureatów zostanie ogłoszona 15 kwietnia 2011. Zwycięzca oraz laureaci 2. i 3. miejsca otrzymają zestaw pomocy naukowych. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe.

Gdzie szukać informacji o konkursie?

Przede wszystkim na stronie internetowej Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg, a zwłaszcza w  {filelink=28} .

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres:europe-direct @kolobrzeg.eu

Organizatorem konkursu „Żyjąca Planeta” jest Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg.