European Language Label 2011

Ruszyła X edycja konkursu European Language Label. Znak ELL to europejski certyfikat przyznawany za innowacyjne rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Celem konkursu pod auspicjami KE jest wyselekcjonowanie projektów, które propagują nauczanie języków w atrakcyjny i nowoczesny sposób oraz są inspiracją dla społeczności lokalnej, w której projekt jest realizowany.


W Polsce konkurs ELL prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laureaci konkursu otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz ministra edukacji narodowej.

W konkursie European Language Label certyfikaty przyznawane są w trzech kategoriach:

  1. instytucjonalnej – wnioski mogą zgłaszać wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych oraz innych placówek zajmujących się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych;
  2. nauczycielskiej – autorskie projekty nauczycieli wszystkich typów placówek edukacyjnych;
  3. indywidualnej – adresowanej do osób samodzielnie uczących się języków obcych.

Szczegółowe informacje o konkursie i priorytetach tematycznych jak również formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej http://www.ell.org.pl

Termin składania wniosków upływa 6 maja 2011 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2011 r. a ceremonia rozdania certyfikatów odbędzie się we wrześniu 2011 r. podczas obchodów Europejskiego Dnia Języków.

Źródło:http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/110316_ell_pl.htm