Unia zaprasza absolwentów

16 marca ruszyła druga doroczna rekrutacja na stanowiska administratorów w instytucjach UE. Po raz pierwszy do konkursu dopuszczeni zostaną młodzi ludzie będący na ostatnim roku studiów. Część testów zostanie przygotowana w 23 językach oficjalnych wspólnoty.

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) zamierza przyciągnąć najlepszych kandydatów z całej Europy do pracy w dziedzinach takich jak prawo, ekonomia oraz rozwój strategii politycznych. Przygotowanie części procesu oceny w 23 urzędowych językach UE dowodzi, że instytucje UE są zaangażowane w krzewienie kultury wielojęzyczności. Kandydaci po raz pierwszy będą mieli możliwość zdawania testów sprawdzających rozumienie tekstu pisanego, operowania danymi liczbowymi i myślenia abstrakcyjnego w swoim głównym języku. Jest to niezwykle ważna zmiana, biorąc pod uwagę, że wszystkie główne procedury rekrutacji do instytucji UE są otwarte dla obywateli ze wszystkich 27 państw członkowskich.

Kolejną zmianą, jaką przyniesie 2011 r., będzie podział kandydatów na absolwentów oraz osoby z doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu osoby, które wykazują się ponad sześcioletnim doświadczeniem w danej dziedzinie, mogą rozpocząć pracę w wyższej grupie zaszeregowania.

Wspomniane zmiany stanowią kolejne ulepszenia w stosunku do radykalnej reformy procedur rekrutacyjnych, jaką EPSO przeprowadziło w 2010 r. W ramach reformy wprowadzono roczny cykl w odniesieniu do najważniejszych procedur naboru, dzięki czemu zainteresowani kandydaci uzyskali większą przewidywalność w stosunku do okresów składania wniosków. Położono również większy nacisk na kompetencje i umiejętności.

Ostatnia ważna zmiana dotyczyła przyspieszenia i poprawy skuteczności procesu składania wniosków. W jej wyniku skrócono realizację głównych procedur rekrutacji do zaledwie 10 miesięcy (zamiast 2 lat, jak miało to miejsce, gdy obowiązywał poprzedni system), zaś mniejszych procedur – do zaledwie 6 miesięcy.

Procedura rekrutacji w 2011 r. ma na celu wyłonienie około 300 kandydatów, spośród których rekrutowani będą nowi urzędnicy UE, służący interesom ponad 500 milionów obywateli w całej Europie.

Dodatkowe informacje oraz możliwość złożenia wniosku dostępne są pod adresem http://www.eu-careers.eu/. Rejestracja kandydatów zostanie zamknięta o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (czasu w Brukseli) dnia 14 kwietnia 2011 r.

 

Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/events/110314_rekrutacja_pl.htm