BEZPŁATNE SZKOLENIE – Aktywne pozyskiwanie klientów

Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg, Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP) zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. "Aktywne pozyskiwanie klientów".

Wśród wielu potrzeb odczuwanych przez firmy funkcjonujące na dynamicznie zmieniającym się i bardzo konkurencyjnym rynku jedną z ważniejszych jest konieczność aktywnego pozyskiwania klientów. Celem szkolenia będzie nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności pozyskiwania nowych klientów oraz budowanie z nimi partnerskiej współpracy. Podczas szkolenia uczestnicy zyskają większą sprawność w wykorzystaniu telefonu w pozyskiwaniu klientów, zdobędą nowe umiejętności z zakresu telemarketingu oraz poznają źródła pozyskiwania klientów. Szkolenie adresowane jest do pracowników działu obsługi klienta i działu sprzedaży, do osób związanych z organizowaniem sprzedaży produktów i usług w firmie, jak również osób bezpośrednio obsługujących klientów. Szkolenie poprowadzi pani Kamila Czarnuch, – certyfikowany trener biznesu, socjolog, doradca psychospołeczny, wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych

Szkolenie odbędzie się dnia 4 kwietnia 2011 roku w godzinach 9.00 – 16.00
na sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13 w Kołobrzegu.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. W celu rezerwacji miejsca zainteresowane osoby proszone są o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa na adres d.kunz@um.kolobrzeg.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Kołobrzegu, nr tel. (94) 35 51 585 oraz Punkcie Europe Direct Kołobrzeg, nr tel. (94) 35 51 626

{filelink=33}

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 marca 2011 r. lub do wyczerpania miejsc!