Wizyta gości z Czech w Europe-Direct Kołobrzeg

W dniu 29.03.2011r. w punkcie Europe Direct Kołobrzeg odbyła się wizyta studentów stażystów z Republiki Czeskiej z Vzdelavaci Akademie Havirow s.r.o. z Havirov. Studenci uczestniczą w międzynarodowym projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej wdrażanym przez Pracownię Kształcenia Zawodowego „Voca Train” w Kołobrzegu.

Zainteresowanie studentów skierowane było na zagadnienia społeczno-gospodarcze naszego miasta oraz działalności punktu informacyjnego Europe Direct pod kątem świadczenia usług dla obywateli.

Studenci dopytywali się o metody podnoszenia poziomu świadomego obywatelstwa w mieście Kołobrzeg. W naszym punkcie ED otrzymali bardzo szeroką informację na temat udziału Unii Europejskiej w rozwoju społeczno-gospodarczym Kołobrzegu i regionu, w szczególności dużych projektów inwestycyjnych oraz szkoleniowych.

Przedstawiliśmy im także zakres działań ED w kierunku propagowania priorytetów Unii Europejskiej. Szczególnie interesowały studentów lekcje europejskie prowadzone przez konsultantów punktu ED nie tylko w szkołach, ale i w przedszkolach, konkursy z wykorzystaniem koła fortuny.

Po wizycie w naszym punkcie studenci z Republiki Czeskiej przygotują prezentację i wystąpią z nią  w II połowie maja 2011r.  na konferencji w Hiszpanii, na której stażyści będą prezentować rezultaty swoich staży w Polsce, Francji i Niemczech.