Dołącz do Komisji!

Jesteś zainteresowany pracą w unijnych instytucjach? Czy twój profil odpowiada kryteriom? Zgłoś się i wykorzystaj wszystkie możliwości, aby odnieść sukces! 25 Maja, Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłosił konkurs otwarty na Administratorów w dziedzinie komunikacji.

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje konkursy otwarte, obejmujące ocenę kwalifikacji i testy, w celu stworzenia listy potencjalnych kandydatów na stanowiska administratorów w następujących dziedzinach:

EPSO/AD/215/11 — Administratorzy (AD 5)

Którym głównym językiem jest angielski (EN), estoński (ET), francuski (FR), hiszpański (ES), niderlandzki (NL), polski (PL), portugalski (PT), słowacki (SK), słoweński (SL) LUB szwedzki (SV),

w dziedzinie KOMUNIKACJI

 

Celem konkursu jest stworzenie list rezerwowych, z których rekrutowani będą pracownicy na wolne stanowiska w instytucjach Unii Europejskiej, przede wszystkim w Parlamencie Europejskim, Radzie i Komitecie Regionów.

Dowiedz się więcej na stronie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO): http://europa.eu/epso/index_pl.htm