Przygotowanie Biznesplanu

8 czerwca 2011 roku w Urzędzie Miasta Kołobrzeg po raz kolejny zostało przeprowadzone bezpłatne szkolenie pt. "Przygotowanie biznesplanu". Szkolenie przeznaczone było dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Wzięło w nim udział 28 osób. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi planowania i tworzenia biznesplanu, pierwszymi krokami w procesie jego przygotowania, informacjami wymaganymi w biznesplanie. Szkolenie poprowadził Pan Piotr Sylwestrzak – doradca biznesu, wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Pan Sylwestrzak, zajmujący się weryfikacją biznesplanów, udzielił szereg użytecznych, praktycznych wskazówek, między innymi dotyczących unikania podstawowych błędów w sporządzaniu biznesplanu czy też w jaki sposób wyróżnić pozytywne dane zawarte w tym dokumencie. Szkolenie współorganizował  Punkt Europe Direct Kołobrzeg.
Z uwagi na duże zainteresowanie bezpłatnymi szkoleniami planowane są kolejne szkolenia dla przedsiębiorców, począwszy od miesiąca września br.

 zobacz zdjęcia