Konkurs – „Wiosna co słychać w przyrodzie” – nagrody rozdane!

W dniu 10.06.2011r. w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i podsumowanie konkursu „Wiosna – co słychać w przyrodzie?”.

Organizatorem konkursu był Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska Wydziału Komunalnego wraz z Punktem Informacyjnym Europe Direct Kołobrzeg. 
W konkursie wzięło udział 98 dzieci przedszkolnych oraz ze szkół podstawowych.
Przedmiotem konkursu były prace plastyczne np. grafika, rysunek, malarstwo, wyklejanka, kolaż itp. (forma płaska) przedstawiające tematykę wiosenną.
Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg wyłoniła zwycięzców konkursu:
 
1. w kategorii PRZEDSZKOLA:
 
I MIEJSCE  
– Marcelina Jończyk Przedszkole Nr 2
 
II MIEJSCE 
– Lukrecja Mikszta Przedszkole Nr 10
 
III MIEJSCE 
–  Natalia Szulecka Przedszkole Nr 3
 
WYRÓŻNIENIE 
– Martyna Celuch Przedszkole Nr 6
– Maja Strzelczyk Przedszkole Nr 10
– Dawid Marciniuk Przedszkole Nr 7
– Bartosz Sobociński Przedszkole Nr 8
 
2. w kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I – III
 
I MIEJSCE  
– Jakub Marciniuk Szkoła Podstawowa Nr 8
 
II MIEJSCE 
– Anastazja Muciek Szkoła Podstawowa Nr 4
 
III MIEJSCE  
– Aleksandra Walczak Szkoła Podstawowa Nr 3
 
WYRÓŻNIENIE 
– Natalia Sapieja  Zespół Szkół Specjalnych „Słoneczko”
– Krzysztof Królikowski Szkoła Podstawowa Nr 8
 
3. w kategorii w kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV – VI
 
I MIEJSCE  
– Oliwia Tymek Szkoła Podstawowa Nr 3
 
II MIEJSCE 
– Paulina Burtowy Szkoła Podstawowa Nr 4
 
III MIEJSCE
– Kornela Bińczyk Szkoła Podstawowa Nr 3
 
WYRÓŻNIENIE 
– Ewelina Grygiel Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Nagrody dla zwycięzców oraz upominki dla wszystkich uczestników wręczał osobiście Pan Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek. Widownia w dużej sali koncertowej wypełniona była po brzegi ( ponad 300 osób). Zaprezentowany został krótki film o ochronie przyrody pt. „Spacer po lesie”. Następnie przekazano nagrody uczestnikom konkursu literackiego i  recytatorskiego w ramach kampanii „Zielony Kołobrzeg”. Zwycięzcy recytowali utwory literackie i odczytywali swoje własne eseje i poematy o tematyce przyrodniczej, co spotkało się z wielkim uznaniem ze strony publiczności.