Podróż za jeden bilet

Lot samolotem, przesiadka do pociągu lub autobusu, a wszystko z jednym biletem zarezerwowanym i kupionym w internecie – tak według Komisji Europejskiej powinno wyglądać podróżowanie to Europie. Dlatego odpowiedzialny za transport komisarz Siim Kallas ogłosił konkurs na stworzenie wyszukiwarki ułatwiającej podróż różnymi środkami lokomocji. Zgłoszenia można nadsyłać do 9 września.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas na konferencji w Lyonie poświęconej inteligentnym systemom transportowym (ITS) ogłosił konkurs na stworzenie wyszukiwarki ułatwiającej podróżowanie po Europie. Po zakończeniu konkursu obywatele będą mogli zagłosować na najlepszy projekt.

Komisarz Kallas wezwał do stworzenia prawdziwie europejskiej wyszukiwarki połączeń, która obejmie wszystkie państwa i wszystkie środki transportu. Obecnie istnieje ponad 100 takich stron internetowych, żadna jednak nie umożliwia użytkownikom znalezienia potrzebnych informacji lub zarezerwowania biletu na podróż po Europie obejmującą większą liczbę państw czy środków transportu.

– Nie widzę powodów dla istnienia tak dużej liczby wyszukiwarek w sytuacji, gdy mamy mieć jeden ogólnoeuropejski rynek. Chcę móc podróżować po Europie przesiadając się z samolotu do pociągu czy na statek, transportem miejskim lub dalekobieżnym, posługując się przy tym jednym biletem, który został zarezerwowany i kupiony online. Dlatego właśnie ogłaszam dziś ten konkurs. Technologie już istnieją, trzeba tylko zrobić pierwszy krok, żeby miliony Europejczyków mogły planować swoje podróże za pomocą paru kliknięć – stwierdził Siim Kallas.

Konferencja w Lyonie ma na celu dyskusję na temat sposobu, w jaki technologie informacyjno-komunikacyjne mogą przyczynić się do rozwiązania wielu problemów związanych z transportem. Wyzwania takie jak zmiana klimatu, rosnące natężenie ruchu i koszty paliwa sprawiają, że musimy znaleźć bardziej inteligentne sposoby podróżowania. Podróż multimodalna – z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu – stanowi częściową odpowiedź. Może okazać się ona rozwiązaniem lepszym nie tylko dla środowiska, lecz również dla naszych portfeli.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich: od przedsiębiorstw i organizacji po osoby lubiące podróżować. Obywatele będą mogli zagłosować na zgłoszone i już działające wyszukiwarki połączeń, a zespół złożony z fachowców oceni pomysły na nową wyszukiwarkę. Zwycięzcy otrzymają wsparcie ze strony Komisji Europejskiej na rzecz promocji ich idei.

Propozycje należy zgłaszać do 9 września 2011 r. Od 15 października do 15 listopada 2011 r. będzie można, za pomocą strony internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu, oddawać głosy na wszystkie działające wyszukiwarki, które zostały zgłoszone i pomyślnie przeszły selekcję wstępną.   Jednocześnie zespół fachowców będzie oceniał pomysły na nową wyszukiwarkę.

Na konferencji wiceprzewodniczący Kallas przedstawił stronę internetową poświęconą konkursowi eurojourneyplanner.eu, na której obok szczegółów dotyczących konkursu można znaleźć gamę już istniejących w różnych państwach wyszukiwarek połączeń na interaktywnej mapie Europy.

Wiceprzewodniczący Kallas dokonał również otwarcia 8. Europejskiego Kongresu ITS w Lyonie. Tematem kongresu jest „Inteligentna mobilność – ITS na rzecz zrównoważonego transportu osób i towarów w obszarach miejskich”.

źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/110606_ticket_pl.htm