Wyniki konkursu „Zjednoczona w różnorodności czyli mój region w UE”

Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg zorganizował konkurs plastyczny „Zjednoczona w różnorodności czyli mój region w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół podstawowych. Konkurs organizowany był równolegle w okresie od 15 marca do 31 maja przez wszystkie Punkty Informacyjne Europe Direct działające na terenie Polski. Na konkurs plastyczny organizowany przez ED Kołobrzeg, który obejmował teren województwa zachodniopomorskiego, wpłynęło ponad 70 prac.

Jury konkursowe w składzie: Lidia Szyper-Machowska oraz Agnieszka Marcholewska przy współudziale Dariusza Kalety (Kierownika Działu Wystawienniczego Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu) przyznało

nagrody:

  • I miejsce –  Wiktoria Pawlikowska: SP nr 5 w Kołobrzegu, tytuł pracy: Nadmorski Błękit, opiekun: Karolina Willma
  • II miejsce – Zuzanna Kosecka:  SP nr 4 w Kołobrzegu, tytuł pracy: Kołobrzeg z Unią Europejska, Opiekun: Marzena Krawiec
  • III miejsce – Kinga Lembowicz: Zespół Szkół przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko", tytuł pracy: Światełko dla Europy, opiekun: Anna Poznańska

oraz wyróżnienia :

  • Krzysztof Marcinkowski, SP nr 5 w Kołobrzegu, tytuł pracy: Mój region to historia i nowoczesność tak jak Europa, opiekun: Karolina Willma
  • Milena Orzechowska SP w Konikowie, tytuł pracy: Ukochany kawałek ziemi, opiekun: Magdalena Irzykowska-Solnica

I miejsce –  Wiktoria Pawlikowska

II miejsce – Zuzanna Kosecka

III miejsce – Kinga Lembowicz

wyróżnienie – Krzysztof Marcinkowski

wyróżnienie – Milena Orzechowska

Przy ocenie prac brano pod uwagę zgodność pracy z tematem, kreatywne podejście i osobiste ujęcie tematu, jasną i logiczną strukturę pracy oraz wartość artystyczną. Opiekunem nagrodzonych oraz wyróżnionych uczniów w poszczególnych szkołach byli: Marzena Krawiec, Karolina Willma.

Celem konkursu było promowanie wśród jego uczestników wrażliwości artystycznej oraz znajomości kultury, teraźniejszości i historii regionu zamieszkania w nawiązaniu do motta Unii Europejskiej „Zjednoczeni w różnorodności”. Konkurs miał również na celu pobudzanie aktywności twórczej młodzieży, umożliwienie uczestnikom prezentacji swojego talentu, kształtowanie świadomości europejskiej wśród uczniów.

Zwycięska praca zostanie opublikowana w ogólnopolskim Kalendarzu Sieci Europe Direct przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych.