Lekcje Europejskie w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 w Kołobrzegu

Dnia 21 czerwca 2011 roku w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 w Kołobrzegu konsultanci Punktu ED Kołobrzeg przeprowadzili lekcje europejskie dla dzieci 5,6 – letnich. Tematem lekcji były „Wędrówki po Europie”.
Lekcja trwała 60 minut. Dzieci z grupy pod opieką Pani Haliny Iwanek bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach zarówno ruchowych, jak i z zaciekawieniem uczestniczyły w pogadance na temat UE, co dla takich maluchów było nie lada wyzwaniem. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej bardzo chętnie przystąpiły do gry, gdzie mogły sprawdzić swoją wiedzę nabytą podczas lekcji i oczywiście otrzymać upominki.
Skrótowy scenariusz lekcji europejskich przedstawia się następująco:

Cele ogólne lekcji:
-Wzbogacanie wiadomości na temat Unii Europejskiej
-Utrwalanie wiadomości na temat symboli (flaga, hymn, waluta oraz Syriusz)
-Rozwijanie sprawności ruchowej
-Nabywanie umiejętności wypowiadania się w grupie
Cele szczegółowe
Dziecko:
-Zna znaczenie słowa kontynent, wie że Polska leży w Europie
-Umie wytłumaczyć czym jest Unia Europejska
-Rozpoznaje flagę, barwy i maskotkę UE
– Wypowiada się podczas rozmów w grupie, słucha wypowiedzi swoich kolegów
-Zna układ gwiazdek na fladze i potrafi samodzielnie je nakleić
-Rozpoznaje i nazywa walutę UE
-Pracuje w grupie, cierpliwie czeka na swoją kolej
-Wypełnia rysunek konturowy kredką
Przebieg zajęć:
1. Zabawy integracyjne. Dzieci siadają w kole. Kolejno wstają i witają się wypowiadając głośno swoje imiona. Prowadzący nakleja każdemu dziecku naklejkę z jego imieniem.
2. W prowadzenie w tematykę zajęć. Pogadanka na temat Europy, Unii Europejskiej i  haseł z nią związanych.
-Czy słyszeliście kiedyś słowo Europa? Z czym wam się kojarzy to hasło?
 W tle prowadzący rozwiesza dziecięcą mapę Europy.
-Przyjrzyjcie się tej mapie co na niej widzicie? Czy teraz możecie mi powiedzieć czym jest Europa?
Prowadzący po wysłuchaniu wypowiedzi opowiada o Europie i  jej powiązaniu              z Polską. Europa to kontynent, czyli taka duża, ogromna wyspa, na której leży Polska, nasza ojczyzna, kraj w którym mieszkamy. Jesteśmy mieszkańcami Europy.
       3.  Przedstawienie i omówienie  symbolów Unii Europejskiej (flaga, waluta, maskotka)
-Czy ktoś z was słyszał takie słowa jak „Unia Europejska”, co podpowiadają wam te słowa?- Prowadzący  tłumaczy dzieciom pojecie Unii Europejskiej na przykładzie trzymania się za dłonie oraz scenki  „Postaraj się wszystko udźwignąć”.
4.  Zadanie plastyczne. Praca w grupie.
Naklej gwiazdki na kolorowy karton w ten sposób,  aby powstała flaga Unii Europejskiej. Pamiętaj, że gwiazdki tak jak każdy z nas stoją na nogach, a nie na główce. 
5. Prezentacja multimedialna o Unii Europejskiej.
Proszę o koncentrację i uważne oglądanie filmu na temat  Unii Europejskiej. Po prezentacji sprawdzimy waszą wiedzę i dowiemy się co udało wam się  zapamiętać.
6. Zabawa dydaktyczno-ruchowa. Gra ”Wędrówki po Europie”- Prowadzący  dzieli dzieci na 2-4 grupy. Każda z grup otrzymuje jeden pionek i kostkę. Rozkładamy grę wielkoformatową na podłodze.
Ustalenie zasad obowiązujących podczas zabawy:
-Gra polega na jak najszybszym  dotarciu do mety.
-Warunkiem wykonania ruchu do przodu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie odnoszące się do prezentacji  multimedialnej i  własnej wiedzy.
-Odpowiedź na pytanie udziela osoba z grupy, która pierwsza zgłosi się dopiero po odczytaniu pytania.
-Grupa rzuca kostką i przemieszcza się na planszy o tyle pól ile oczek wyrzuciła, następnie losuje pytanie w przypadku udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi cofa się do tyłu o tyle samo pól.
-Pierwszy rzut kostką należy do grupy, w której jest mniejsza ilość dzieci. Jeżeli nie zaistnieje taka sytuacja  grę jako pierwsza rozpoczyna grupa, która wyrzuci najmniejszą liczbę oczek.
Nagrodzenie zwycięzców brawami oraz symboliczną nagrodą.
7. Rozdanie paczek z upominkami wszystkim dzieciom.
8. Pożegnanie

 

galeria zdjęć