Archiwum - Lipiec, 2011

Poza UE też jesteś chroniony

Co roku Europejczycy podejmują łącznie około 90 milionów podróży poza granice UE. Komisja Europejska przypomina, że pobyt w kraju, w którym nie ma przedstawicielstwa naszego państwa, nie oznacza, iż jesteśmy pozbawieni pomocy konsularnej. Obywatelstwo europejskie wiąże się m.in. z prawem do zwrócenia się o pomoc do ambasady lub konsulatu innego państwa UE.

(więcej…)

Forum Jednolitego Rynku

Debata  na temat przyszłości wspólnego rynku w UE czyli Forum Jednolitego Rynku, w dniach od 2 do 4 października odbędzie się w Krakowie. Rejestracja trwa do 15 sierpnia. Do udziału w Forum zaprasza  się przedsiębiorców, partnerów społecznych, organizacje pozarządowe, przedstawicieli rożnych szczebli władzy publicznej oraz wszystkich zainteresowanych.

(więcej…)

Konto dla każdego

Dostęp do tanich kont bankowych w świecie, gdzie gotówka jest wypierana przez tzw. plastykowy pieniądz, to jeden z warunków pełnego uczestnictwa w życiu współczesnego społeczeństwa. Jednak około 30 mln dorosłych obywateli Unii nie posiada własnego konta. Dlatego Komisja Europejska zachęca kraje członkowskie do propagowania tanich usług bankowych dostępnych dla każdego mieszkańca UE.

(więcej…)

Nie ma odwrotu od polityki rozwojowej

Polska prezydencja ma szczególne zadanie zapewnienia, by w czasie kryzysu Unia Europejska nadal była zaaangażowana w pomoc rozwojową – powiedział komisarz UE ds. rozwoju Andris Piebalgs podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. rozwoju państw UE w Sopocie.

(więcej…)

Konkurs na najlepsze partnerstwo społeczno- prywatne już trwa!

28 czerwca ruszył nabór zgłoszeń w konkursie, którego celem jest wyróżnienie partnerstw społeczno-prywatnych, czyli takich, w których biznes i podmioty społeczne wykorzystują swój potencjał dla efektywniejszej walki z wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie narzędzi rynkowych. Organizatorem konkursu jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (KOEFS).

(więcej…)

Miasta przyjazne ludziom

Ruszyła druga edycja konkursu „Access City Award” – nagrody dla miast przyjaznych dla osób niepełnosprawnych. W ten sposób Komisja Europejska wyróżnia miasta, które podjęły działania poprawiające powszechny dostęp do przestrzeni publicznej. Zgłoszenia można przesyłać do 20 września br. W konkursie mogą uczestniczyć miasta liczące ponad 50 tys. mieszkańców.

(więcej…)

UE potrzebuje lingwistów

Od 6 lipca kandydaci na tłumaczy pisemnych i od 12 lipca na tłumaczy ustnych mogą zgłaszać się na konkurs dla pracowników w instytucjach UE, organizowany przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Osoby, które pomyślnie przejdą całą procedurę rekrutacji, mogą liczyć na ambitną pracę w najbardziej wielojęzycznym środowisku doświadczonych tłumaczy UE.

(więcej…)

Polska za sterami UE – zagraj w grę

Fundacja Viribus Unitis, która prowadzi katowicki punkt Europe Direct, realizuje projekt „Polska za sterami UE”. Projekt jest kampanią informacyjną o Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W wyniku realizacji projektu powstała gra multimedialna, która poza walorem informacyjno-edukacyjnym stanowi także propozycję ciekawej rozrywki dla młodzieży i społeczności lokalnych. Na najlepszych graczy czekają atrakcyjne nagrody! ZAGRAJ W GRĘ! – sprawdź swoją wiedzę!

Polska Prezydencja w UE

1 lipca Polska przejęła przewodnictwo w Radzie Europejskiej. Polska prezydencja będzie trwała do końca grudnia 2011 roku. Głównym zadaniem polskiej Prezydencji będzie wprowadzenie Unii Europejskiej na tory szybkiego wzrostu gospodarczego i wzmocnienie siły politycznej wspólnoty. Aby ten cel zrealizować, polska prezydencja chce skupić się na trzech podstawowych priorytetach: „Integracji europejskiej jako źródle wzrostu”, „Bezpiecznej Europie” i „Europie korzystającej na otwartości”. (więcej…)

Page 1 of 2
1 2