UE potrzebuje lingwistów

Od 6 lipca kandydaci na tłumaczy pisemnych i od 12 lipca na tłumaczy ustnych mogą zgłaszać się na konkurs dla pracowników w instytucjach UE, organizowany przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Osoby, które pomyślnie przejdą całą procedurę rekrutacji, mogą liczyć na ambitną pracę w najbardziej wielojęzycznym środowisku doświadczonych tłumaczy UE.

Coraz większe znaczenie, jakie UE przykłada do zatrudniania wysoko wykwalifikowanych lingwistów, świadczy o tym, jak bardzo zależy jej na propagowaniu wielojęzyczności.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i administrację, zaapelował do absolwentów w całej Europie:
– Zarówno tłumacze pisemni, jak i ustni, choć ich zadania mocno się od siebie różnią i wymagają innych umiejętności, odgrywają znaczącą rolę w pracy Unii Europejskiej. Umożliwiają przepływ wiedzy i pomysłów z kraju do kraju oraz współpracę wszystkich Europejczyków. Zachęcam wszystkich zdolnych i zapalonych lingwistów do rozważenia, czy nie zechcieliby dołączyć do nas w UE. Tutaj czeka ich praca, która da im poczucie, że to, co robią, ma rzeczywisty wpływ na świat, w którym żyjemy. Obecnie uruchamiamy nowe procedury doboru, po tym jak w ubiegłym roku z powodzeniem wprowadziliśmy nowy system oparty na ocenie kompetencji kandydatów. Wśród zmian wymienić należy stabilny i bardziej przewidywalny cykl procedury doboru oraz nacisk na umiejętności praktyczne i kompetencje, a nie tylko wiedzę.

David Bearfield, dyrektor Europejskiego Urzędu Doboru Kadr, dodaje:
– Nowy system oceny kompetencji w pierwszym roku stosowania okazał się dużym sukcesem. Koledzy z wszystkich instytucji UE informują nas, że osoby wybrane w nowym systemie to doskonali pracownicy. Wszyscy kandydaci uczestniczący w tegorocznych procedurach wyboru mogą być pewni, że jeżeli im się powiedzie, będzie to oznaczać, że należą do najbardziej utalentowanych tłumaczy pisemnych i ustnych na świecie.


Podstawowe fakty

  1. Procedura doboru tłumaczy pisemnych rozpoczyna się 6lipca, a zakończy 9 sierpnia.
  2. Procedura doboru tłumaczy ustnych rozpocznie się 12lipca, a zakończy miesiąc później, czyli 12 sierpnia.
  3. W przypadku tłumaczy pisemnych językiem ojczystym kandydatów może być język czeski, litewski, maltański, polski, słowacki lub węgierski. Muszą oni także znać biegle przynajmniej dwa inne języki urzędowe UE.
  4. Poszukiwani kandydaci na tłumaczy ustnych to osoby, których językiem ojczystym jest język czeski, hiszpański, łotewski, maltański lub szwedzki. W przypadku większości tych języków tłumacze muszą biegle posługiwać się dwoma lub trzema innymi językami.
  5. EPSO zamierza wyłonić 163 kandydatów na tłumaczy, którzy pomyślnie przejdą procedurę. Wszyscy zostaną zatrudnieni w grupie zaszeregowania AD 5 (absolwenci wyższych uczelni). Do tego wymagane jest ukończenie wyższych studiów tłumaczeniowych, językowych lub w dowolnej innej dziedzinie, natomiast nie trzeba mieć doświadczenia zawodowego.
  6. W przypadku tłumaczy ustnych instytucje UE potrzebują ogółem 100 kandydatów, którzy pomyślnie przejdą procedurę. Zostaną oni zatrudnieni w jednej z dwóch grup zaszeregowania: AD 5 lub AD 7. W przypadku obu grup zaszeregowania kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe oraz wykazać się ukończeniem kursu tłumaczenia konferencyjnego lub też rocznym doświadczeniem w pracy jako tłumacz konferencyjny. Kandydaci do grupy zaszeregowania AD 7 będą musieli także mieć siedmioletnie doświadczenie zawodowe jako tłumacz konferencyjny.
  7. Co roku procedury doboru lingwistów opierają się na innych wymaganiach dotyczących języka ojczystego – decydują o tym potrzeby instytucji UE.
  8. W 2010 r. na konkurs dla tłumaczy pisemnych zgłosiło się 5 648 kandydatów z pięciu profili językowych.
  9. W 2010 r. na konkurs dla tłumaczy ustnych zgłosiło się 1 445 kandydatów w pięciu profilach językowych i przy dwóch grupach zaszeregowania (AD 5 i AD 7).

Potencjalni kandydaci mogą znaleźć więcej informacji na stronie: http://www.eu-careers-online.eu/linguists/.

Kontakt:
Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)
Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/110706_ue_potrzebuje_lingwistow_pl.htm