Konto dla każdego

Dostęp do tanich kont bankowych w świecie, gdzie gotówka jest wypierana przez tzw. plastykowy pieniądz, to jeden z warunków pełnego uczestnictwa w życiu współczesnego społeczeństwa. Jednak około 30 mln dorosłych obywateli Unii nie posiada własnego konta. Dlatego Komisja Europejska zachęca kraje członkowskie do propagowania tanich usług bankowych dostępnych dla każdego mieszkańca UE.

Według przeprowadzonych ostatnio badań – około 30 mln konsumentów w wieku powyżej 18 lat w Unii Europejskiej nie posiada konta bankowego. Szacuje się, że od 6 do 7 mln spośród tych 30 mln „bezbankowych” obywateli nie posiada konta bankowego, ponieważ odmówiono im dostępu do niego. Osoby te nie mają obecnie możliwości, aby w pełni korzystać z dobrodziejstw jednolitego rynku.

Opublikowane zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie dostępu do podstawowego konta płatniczego ma propagować finansowe i społeczne włączenie konsumentów w całej Europie. Komisja zachęca państwa członkowskie, aby zadbały o udostępnienie tego rodzaju kont konsumentom z zachowaniem rozsądnych stawek opłat za konto, niezależnie od kraju pobytu w UE czy statusu finansowego danego konsumenta. Za rok Komisja oceni sytuację i – stosownie do potrzeb – zaproponuje dalsze działania, w tym środki ustawodawcze.

Rozsądna cena: zapewnienie dostępu do podstawowych usług płatniczych nie powinno ograniczać się do samego prawa dostępu. Aby zapewnić odpowiednią wysokość opłat, która umożliwi konsumentom faktyczny dostęp do podstawowego konta płatniczego, w zaleceniu określa się zasadę, zgodnie z którą, jeżeli konto nie jest udostępnianie bezpłatnie, opłaty pobierane przez dostawcę usług płatniczych powinny być ustalone na rozsądnym poziomie.

Więcej informacji na temat działań UE w tym obszarze znaleźć można na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/110718_konta_pl.htm