Nie ma odwrotu od polityki rozwojowej

Polska prezydencja ma szczególne zadanie zapewnienia, by w czasie kryzysu Unia Europejska nadal była zaaangażowana w pomoc rozwojową – powiedział komisarz UE ds. rozwoju Andris Piebalgs podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. rozwoju państw UE w Sopocie.


Celem dwudniowego posiedzenia (14-15 lipca 2011 r.), któremu przewodniczył wiceminister spraw zagranicznych Krzysztof Stanowski, było przeprowadzenie debaty na temat najistotniejszych tematów agendy rozwojowej UE w okresie przewodnictwa Polski w Radzie UE.

– To spotkanie było okazją do rozmowy o tym, w jaki sposób dostosować politykę rozwojową do obecnej sytuacji. Stąd dyskusja o instrumentach finansowych – powiedział wiceminister Stanowski.

Komisarz Piebalgs zwrócił uwagę na wzrost środków o 4,5 mld euro na cele związane z polityką rozwojową i programami pomocowymi. Podziękował polskiej prezydencji, która w czasie kryzysu ma szczególne zadanie zapewnienia, by Unia Europejska była nadal zaangażowana w pomoc rozwojową. Przypomniał także, że istnieje zależność między dobrobytem i bezpieczeństwem naszych sąsiadów, a dobrobytem i bezpieczeństwem w Unii Europejskiej. Wyraził nadzieję, że unijna pomoc rozwojowa będzie bardziej skuteczna dzięki większej spójności podejmowanych działań. Wiceminister Stanowski, odnosząc się do sprawy przyszłego budżetu powiedział, że nie rozmawiano o konkretnych sumach, ale o mechanizmach dzielenia środków.

Ministrowie dyskutowali także m.in. o przygotowaniach do IV Forum Wysokiego Szczebla ds. efektywności pomocy w Busan (Korea Południowa), które odbędzie się w dniach 29.11 – 01.12 br. Obecni w Sopocie ministrowie osiągnęli zbliżone wspólne stanowisko na tę konferencję. – Przed konferencją w Pusan w Korei będziemy jeszcze rozmawiać w gronie darczyńców i samych partnerów – powiedział wiceminister Stanowski. Dodał również, że po raz pierwszy rozmawiano o współpracy w regionie Pacyfiku i Azji Centralnej, gdzie jak dotąd były zaangażowane tylko niektóre państwa członkowskie UE. Zapewnił także, że Polska chce włączyć się w budowę nowego południowosudańskiego państwa, którego niepodległość uznała w czwartek Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Komisarz Piebalgs przypomniał, że część budżetu UE przeznaczonego na pomoc rozwojową będzie adresowana do krajów bliskiego sąsiedztwa, m.in. do Ukrainy i Białorusi, krajów AKP, ale również do Azji – w ostatnim czasie szczególnie do Afganistanu i Pakistanu. Jednocześnie łączne sumy środków są znacznie mniejsze niż kwoty przeznaczane obecnie na rzecz borykających się z kryzysem państw strefy euro.

Podczas dwudniowego posiedzenia dyskutowana była ponadto kwestia wspólnego programowania i tego, jak państwa członkowskie mogą się dzielić obowiązkami. Na spotkaniu z przedstawicielką władz Sierra Leone rozmawiano także o związkach demokratyzacji i współpracy rozwojowej.

Komisarz podkreślił także, że "od polityki rozwojowej nie ma odwrotu, ponieważ w dłuższej perspektywie działania prewencyjne okazują się tańsze i skuteczniejsze".

W spotkaniu ministrów ds. rozwoju – obok komisarza UE ds. rozwoju Andrisa Piebalgsa – brali udział posłowie do Parlamentu Europejskiego: Marie Michele Roth-Striffler i Louis Michel. Obecni byli także specjalny przedstawiciel UE ds. Azji Centralnej Pierre Morel oraz współprzewodniczący grupy roboczej ds. efektywności pomocy przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Talaat Abdel Malek. Obradom przewodniczył Krzysztof Stanowski – podsekretarz stanu w polskim MSZ odpowiedzialny w tym resorcie za politykę rozwojową.

Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/110715_sopot_pl.htm