Forum Jednolitego Rynku

Debata  na temat przyszłości wspólnego rynku w UE czyli Forum Jednolitego Rynku, w dniach od 2 do 4 października odbędzie się w Krakowie. Rejestracja trwa do 15 sierpnia. Do udziału w Forum zaprasza  się przedsiębiorców, partnerów społecznych, organizacje pozarządowe, przedstawicieli rożnych szczebli władzy publicznej oraz wszystkich zainteresowanych.


Impreza, organizowana wspólnie przez: Parlament Europejski, polski rząd, (który sprawuje Prezydencję w Radzie Ministrów UE w drugiej połowie 2011) oraz Komisję Europejską, odbędzie się w Krakowie od 2-4 października 2011 r.

Komisję Europejską będzie reprezentował Michel Barnier  (Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego i Usług).

Oczekuje się, że konferencja zgromadzi ponad 1000 obywateli, przedsiębiorstw, konsumentów, przedstawicieli państw członkowskich (w tym władz regionalnych i lokalnych), parlamentów krajowych i instytucji europejskich, dziennikarzy oraz innych zainteresowanych stron.

Komisja Europejska zaprasza wszystkich uczestników do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem jednolitego rynku. Dwudniowe forum będzie pierwszą z cyklu konferencji, które odbędą się w nadchodzących latach. Będzie stanowiło rozpoczęcie debaty miedzy instytucjami europejskimi i zainteresowanymi stronami na temat rozwoju jednolitego rynku.

SIMFO zostanie formalnie otwarte w poniedziałek rano 3 października historiami wziętymi z życia obywateli i przedsiębiorstw. Celem pokazania tych historii, wybranych w ramach europejskiego konkursu "Opowiedz mi swoją historię", jest zwrócenie uwagi na konkretne wyzwania, którym muszą sprostać obywatele i przedsiębiorcy na jednolitym rynku.

Następnie będzie miał miejsce cykl warsztatów  poświęconych kluczowym obszarom jednolitego rynku. Niebawem znajdziecie Państwo na tej stronie więcej informacji dotyczących konkretnych kwestii, które będą poruszane na warsztatach.

Następnie będzie miał miejsce cykl warsztatów poświęconych kluczowym obszarom jednolitego rynku. Niebawem znajdziecie Państwo na tej stronie więcej informacji dotyczących konkretnych kwestii, które będą poruszane na warsztatach.

W czasie sesji plenarnej we wtorek rano uczestniczy będą dyskutować o wnioskach z warsztatów i uzgodnią "deklarację", wskazującą obszary jednolitego rynku, których funkcjonowanie należy poprawić.

Sesje plenarne będą tłumaczone symultaniczne na języki: angielski, francuski, niemiecki i polski. Warsztaty będą dwujęzyczne – angielski i polski.

Wszystkie informacje na temat forum dostępne są na stronie http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_pl.htm

 Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/events/110721_forum_jednolitego_rynku_pl.htm