W Sopocie o budżecie

Pierwszy raz przedstawiciele państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego wspólnie dyskutowali na temat wieloletnich ram finansowych po 2013 r. Na nieformalnej radzie w Sopocie Komisję reprezentowali wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič oraz komisarz ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski.

Plany polskiej prezydencji dotyczące negocjacji budżetowych prezentował w Sopocie sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ Mikołaj Dowgielewicz, który przewodniczył dwudniowym obradom.

Na piątkowej konferencji prasowej mówił, że jest zadowolony ze spotkania. Państwa członkowskie UE uznały, że propozycja KE dotycząca wieloletnich ram finansowych 2014-2020 jest dobrą podstawą do dalszych rozmów. Delegaci poparli także przyjętą przez polską prezydencję metodologię prac nad budżetem.

Minister Dowgielewicz potwierdził, że dyskusje koncentrowały się wokół rozmiarów budżetu i tego, czy oszczędności poczynione na poziomie krajowym powinny znaleźć odzwierciedlenie w budżecie unijnym. Zauważył, że z jednej strony wyraźne było nawoływanie do cięć, jednak równie silne były głosy mówiące, że Unia potrzebuje ambitnego budżetu, bo będzie on narzędziem pozwalającym na wyjście gospodarki z kryzysu.

Wśród poruszanych tematów znalazł się też przyszły kształt polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej oraz potrzeba jej unowocześnienia.

Więcej informacji na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce


 

Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/110729_rada_pl.htm