EU Bookshop – wszystko, czego szukasz

EU Bookshop, którym zarządza Urząd Publikacji Unii Europejskiej, umożliwia dostęp do urzędowych publikacji Unii Europejskiej on-line. Publikacje można pobierać w formacie PDF lub ( w niektórych przypadkach) zamawiać papierowe wersje, które zostaną przesłane pocztą na adres zamawiającego.

Celem serwisu internetowego EU Bookshop jest zapewnienie dostępu do publikacji instytucji, agencji i innych organów Unii Europejskiej wydawanych przez Urząd Publikacji. Obecnie serwis istnieje w 23 wersjach językowych.

EU Bookshop zawiera zbiory liczące 12 milionów zeskanowanych stron z ponad 110 tysięcy historycznych publikacji. Na platformie cyfrowej biblioteki online można zapoznać się z archiwami od 1952 r. Nowe publikacje mają być systematycznie dodawane. W efekcie przewiduje się umieszczanie 1,600 publikacji rocznie.

Obecnie Internauta może uzyskać dostęp do publikacji 370 autorów w 23 językach. Na stronie funkcjonuje wyszukiwarka według tematyki i autora. Dodatkowo można przeglądnąć nowości wydawnicze i kluczowe publikacje, dostępne w wersji drukowanej i elektronicznej (PDF). Niektóre z nich są darmowe. Inne, najczęściej drukowane, wymagają uiszczenia opłaty. Publikacje darmowe można zamówić na stronie EU Bookshop (w wersji papierowej, jeżeli jest dostępna, lub w formacie PDF) lub w przedstawicielstwach i delegaturach Komisji Europejskiej  czy punktach informacyjnych EUROPE DIRECT.

Co znajduje się w EU Bookshop?

  • książki, broszury, plakaty, mapy, ulotki, czasopisma na temat działalności i polityk Unii Europejskiej
  • publikacje wydane przez instytucje i inne organy Unii Europejskiej począwszy od 1952 r. (codziennie dodawane są nowe tytuły)
  • Dziennik Urzędowy UE

Tematyka publikacji obejmuje wszystkie obszary działalności instytucji Unii Europejskiej: handel, konkurencja, technologie informacyjne, edukacja, kultura, stosunki zewnętrzne, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, ochrona środowiska, badania naukowe, przemysł, przedsiębiorstwa, usługi, polityka społeczna, statystyka itp.

Kto jest autorem publikacji?

Instytucje i organy Unii Europejskiej:

  • Komisja Europejska i jej dyrekcje generalne
  • Parlament Europejski
  • Biura przedstawicielstw Komisji w każdym kraju Unii Europejskiej
  • Biura delegatur Komisji w krajach poza Unią
  • Rada Unii Europejskiej
  • Agencje wspólnotowe i inne organy, takie jak Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności czy Urząd Publikacji
  • Inne

Aby skorzystać z EU Bookshop kliknij tutaj.

Inne strony zarządzane przez Urząd Publikacji to: Cordis, Ted, Simap  i EUR-Lex.