Wolontariat w Pawilonie

Już 1 września pojawi się w Warszawie, w centralnym punkcie miasta i przez 2 tygodnie będzie można się w nim dowiedzieć wszystkiego na tamat wolontariatu. To specjalny Pawilon, który stanie na Placu Defilad, przed PKiN. To jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu.

EYV Tour 2011 organizowany przez Komisję Europejską stanowi jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów ERW 2011. Każdy kraj członkowski UE gości Tour promujący idee ERW 2011, w postaci specjalnego pawilonu (namiotu), usytuowanego najczęściej w centrum miasta.

Pawilon pojawi się w Warszawie, w okresie 1-14 września 2011 r., przy wejściu do Pałacu Kultury i Nauki, od strony ul. Marszałkowskiej. Pawilon można odwiedzać w godz. 10:00 – 20:00

Zobacz co się będzie działo przez 2 tygodnie!

 • 1.09.2011  Integracja osób niepełnosprawnych/ BON MPiPS
 • 2.09.2011  Wolontariat młodzieżowy/ FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
 • 3.09.2011  Wolontariat w kulturze i sztuce/ MKiDN
 • 4.09.2011  Wolontariat w kulturze i sztuce/ MKiDN
 • 5.09.2011  Wolontariat ratowniczy/ MSWiA
 • 6.09.2011  Dzień profilaktyki/ MSWiA
 • 7.09.2011  Wolontariat pracowniczy/ STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
 • 8.09.2011  Wolontariat seniorów/ FEDERACJA UTW, CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH
 • 9.09.2011  Wolontariat-służba bliźniemu / CARITAS POLSKA10.09.2011 Wolontariat medyczny/ FUNDACJA HOSPICYJNA
 • 11.09.2011 Wolontariat międzynarodowy/ AIESEC, MSZ
 • 12.09.2011 E-wolontariat/ FUNDACJA DOBRA SIEĆ
 • 13.09.2011 Wolontariat sportowy/ MSiT, GRUPA WOLONTARIAT SPORTOWY 2012+
 • 14.09.2011 Wolontariat sportowy/ MSiT, GRUPA WOLONTARIAT SPORTOWY 2012+


Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce