Konkurs na najlepszą gminę dla niepełnosprawnych i starszych wyborców

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza wszystkie Gminy do udziału w konkursie na najlepiej zorganizowane wybory dla osób starszych i niepełnosprawnych. Patronem konkursu jest Rzecznik Praw Obywatelskich, a sama akacja jest jednym z przedsięwzięć Koalicji "Sprawna Demokracja – Wybory dl Wszystkich". Patronami medialnymi wydarzenia jest Program Trzeci Polskiego Radia, Gazeta Wyborcza i Newsweek.

W Konkursie może wziąć udział każda gmina, która nawiąże współpracę z fundacją lub stowarzyszeniem. Celem konkursu jest wyłonienie samorządu, który w największym stopniu dba o możliwość realizacji praw wyborczych przez swoich starszych lub niepełnosprawnych wyborców i wykazuje przy tym wysokie zaangażowanie oraz pomysłowość. W szczególności skutecznie informuje mieszkańców o przygotowanych ułatwieniach i możliwościach alternatywnego głosowania, zapewnia dostępne lokale wyborcze w liczbie większej niż przewidują przepisy, transport do lokalu wyborczego oraz każde inne działania zwiększające dostępność wyborów.

Ocenie Komisji Konkursowej będzie podlegać zarówno przygotowana przez gminy deklaracja uczestnictwa w Konkursie wg załączonego, prostego formularza, jak i recenzje efektów działań samorządu sporządzone przez partnera społecznego.

Regulamin konkursu

Etapy Konkursu:

8.09.2011 – termin nadsyłania deklaracji uczestnictwa przez gminy z informacją o planowanych działaniach dotyczących potrzeb niepełnosprawnych i starszych wyborców. Deklaracje należy wysyłać na adres wybory@firr.org.pl jej wzór znajduje się w Aneksie 1 Regulaminu Konkursu oraz na stronie www.wyborydlawszystkich.pl.

Gminy mogą liczyć ze strony Organizatora – Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego – na informację zwrotną oraz merytoryczny komentarz co do planowanych działań zawartych w deklaracji. Deklaracje zostaną także opublikowane na stronie internetowej www.wyborydlawszystkich.pl oraz w zakładce "Sprawna Demokracja" na stronach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich www.brpo.gov.pl.

Gminy, które zgłosiły udział w Konkursie, mogą zostać odwiedzone przez przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, reporterów Programu Trzeciego Polskiego Radia oraz dziennikarzy Gazety Wyborczej i Newsweeka.

24.10.2011 – termin nadsyłania recenzji wykonanych działań autorstwa partnera społecznego. Wg załączonego formularza na adres wybory@firr.org.pl .Recenzje np. filmy czy inne materiały, które z racji na ich objętość są do przesłania drogą pocztową, należy kierować na adres (o zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje data na stemplu pocztowym):

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
al. Jana Pawła II 11 pok. 1324,
00-828 Warszawa

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 listopada br. Wszelkie informacje będą zamieszczane na stronach www.wyborydlawszystkich.pl oraz w zakładce "Sprawna Demokracja" na stronach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich www.brpo.gov.pl.

Źródło: http://firr.org.pl/news/443/53/Konkurs-na-najlepsza-gmine-dla-niepelnosprawnych-i-starszych-wyborcow/d,aktualnosci.html