Kolorowi, ale bez uprzedzeń

Współfinansowany przez UE projekt „Colorful but Colorblind” (Kolorowi, ale bez uprzedzeń) otrzymał prestiżową nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Zawodowych Dziennikarzy "Sigma Delta Chi". Celem projektu było przezwyciężanie, poprzez sztukę filmową, stereotypów na temat Romów.

Przy jego realizacji pracowało wspólnie 50 dziennikarzy, także romskich, którzy zdobywali doświadczenie w zakresie opowiadania historii przy użyciu różnych multimediów. Do udziału w projekcie zaproszono dziennikarzy romskich i nieromskich, którzy wspólnie stworzyli cykl 25 filmów krótkometrażowych opowiadających o społecznościach Romów żyjących w Europie Środkowo-Wschodniej.

Celem było zainspirowanie do bardziej wnikliwego przedstawienia problemów Romów i zwiększenie udziału dziennikarzy romskich w przedsięwzięciach mediów głównego nurtu. Pomysłodawcom projektu zależało również na pogłębionym dialogu międzykulturowym oraz lepszym wzajemnym zrozumieniu wśród dziennikarzy. Projekt został nominowany do nagrody Sigma Delta Chi za doskonałe dziennikarstwo w dziedzinie mediów cyfrowych, w kategorii Prezentacje (niezależna produkcja).

Większość Romów dotyka ubóstwo, wykluczenie społeczne i dyskryminację. Problemy te mogą się zaostrzać z powodu stereotypów na temat społeczności Romów, które z kolei mogą być utrwalane w nie do końca wyważonych doniesieniach medialnych. Zamierzeniem projektu jest pomoc w wyeliminowaniu stereotypów na temat Romów poprzez twórcze wykorzystanie multimediów do poruszania problemów mniejszości. Przy projekcie pracowało wspólnie 50 dziennikarzy romskich i nieromskich, którzy zdobywali szlify pod okiem specjalistów w dziedzinie opowiadania historii przy użyciu multimediów.

Uczestnicy projektu skoncentrowali swoją uwagę na wszystkich krajach, w których żyją liczne społeczności Romów: Bułgaria, Republika Czeska, Węgry, Rumunia i Słowacja. Unia Europejska przeznaczyła na ten projekt środki z programu „Prawa podstawowe i obywatelstwo” w wysokości 303 040 EUR.

Więcej informacji:

Cały news: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Komisja Europejska – Romowie

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości

Źródło: ec.europa.eu/polska/news/110820_romowie_nagroda_pl.htm