„Lasy to życie – chrońmy je”- Sprzątanie Świata 2011

Wydział Komunalny  Urzędu Miasta  Kołobrzeg wraz z Punktem Informacyjnym Europe Direct Kołobrzeg zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola do wzięcia udziału w akcji Sprzątanie Świata, której celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.

Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież do wzięcia udziału w akcji sprzątania. Zgłoszenia dotyczące uczestnictwa w akcji, tj. ilości uczestników, propozycji na jakim terenie będzie zorganizowane sprzątanie itp., należy kierować do Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg ( ul. Ratuszowa 12, pokój 14) do dnia 15 września 2011 roku do godziny 12:00. Informacje można przedkładać w formie pisemnej, bądź telefonicznej po numerem tel. 943551629 do Pana Przemysława Ulewicza. Pod ww adresem możliwe jest również pobieranie materiałów tj. worków na zebrane odpady i rękawic foliowych ( w terminie do 15 września 2011 roku do godziny 12:00).

"Lasy to życie – chrońmy je"

Hasło tegorocznej akcji "Lasy to życie – chrońmy je",  związane jest z obchodami Roku 2011, który proklamowany został przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Lasów.  Jego główne hasło „Lasy dla ludzi” uświadamia, jak ogromne znaczenie mają lasy w życiu każdego człowieka. Las łagodzi klimat, daje ludziom na całym świecie drewno, leki i środki do życia.


Główne cele Międzynarodowego Roku Lasów  to:

  • Rozbudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów europejskich.
  • Uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług, wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają węgiel) oraz zapewniają miejsca pracy i piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka.
  • Zwiększenie atrakcyjności drewna jako surowca i źródła energii poprzez uświadomienie społeczeństwu zdolności odnawiania się lasów europejskich.

Celem akcji jest zwracanie uwagi na zagrożenia środowiska naturalnego, promowanie zachowań proekologicznych, pobudzanie aktywności młodzieży, kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

Klasę która prześle najciekawszą relację fotograficzną (wraz z krótkim opisem), z Akcji Sprzątanie Świata, Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg- Urząd Miasta Kołobrzeg nagrodzi zestawem upominków.  Trzem szkołą, których klasy prześlą najciekawsze relacje, zostaną przekazane materiały edukacyjne. Na relacje czekamy do dnia 30.09.2011 na adres europe-direct@kolobrzeg.eu.